Waar welvaart heerst zonder matigheid, daar heerst geweld.