De Lier zet haar vrijwilligers in het zonnetje

20 januari 2015 -

Zondag 18 januari 2015 werd er extra aandacht besteed aan een aantal vrijwilligers, die hun werkzaamheden voor de Lierse parochie gedurende vele jaren hebben verricht. Aan het eind van de Eucharistieviering richtte pastoor J. Steenvoorden het woord tot de parochianen en vertelde dat de kerk, ook de H.H. Martelaren van Gorcum, niet zonder de vele vrijwilligers kan. Op verschillende fronten doen zij hun werk, belangeloos, met veel inzet, soms in meerdere werkgroepen  tegelijk en gedurende vele jaren. Eens in de 2 à 3 jaar wordt er op een feestelijke manier aandacht geschonken aan diegenen, die 25 jaar of meer deze werkzaamheden verrichten. Zij worden onderscheiden met een zilveren speldje “Het zilveren Torentje” symbool van de Lierse parochie. Een tiental parochianen kwam hiervoor in aanmerking. Niet iedereen kon aanwezig zijn, maar zij die er wel waren, werden naar voren geroepen, kregen het speldje opgespeld door de vicevoorzitter van het parochiebestuur, een woordje van dank  van de pastoor en een mooie roos. Een welgemeend applaus  klonk  op in de kerk.

Daarna werden ook de vrijwilligers, (15 personen) die 40 jaar trouwe dienst hebben verricht, naar voren geroepen. Dat komt niet zo heel vaak voor, zei de pastoor. Deze mensen waren al vrijwilliger, toen hij zelf nog maar een tiener was. Jaren geleden hadden zij al een “Zilveren Torentje” gehad en nu kregen zij voor al die momenten van inzet een prachtig  “Dankpakket”  met beeldje  (symbool van saamhorigheid), een fles wijn en twee glazen om het thuis rustig nog eens te vieren. Een handdruk, een bloem en luid applaus, gevolgd door het “Lang zullen zij leven”  waarbij de pastoor vanaf de kansel de maat en het “Hoera” aangaf.

Na afloop van de dienst konden de parochianen de jubilarissen feliciteren tijdens een staande receptie en de koffie maakte dit extra gezellig. Hulde voor al die harde werkers, soms duidelijk in beeld, maar veelal op de achtergrond, maar steeds met toewijding en trouw. Met deze hulde waren zij soms verlegen, maar wel zeer ingenomen en blij. Een gemeenschap vorm je samen, bleek vandaag overduidelijk tijdens en na de viering in de kerk. Het parochiekoor zong een feestelijke H. Mis en de vele familieleden zagen hun gezinslid in het zonnetje staan. De reacties waren warm en vol dankbaarheid.

Klik hier voor de fotoreportage

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.