Een andere kerststal voor de Martelaren van Gorcum

17 december 2015 -

De kerststal van de Martelaren van Gorcum in De Lier was voor een kerk een tamelijk kleine stal met kleine beelden. De werkgroep die zich met de opbouw van de stal en de kerstversiering bezig houdt, zijn met een paar bestuursleden op zoek gegaan naar een grotere stal. Een die een royalere beeldengroep heeft. Die is gevonden in Voorburg, waar men allerlei zaken, die overcompleet zijn of die komen van kerken die sluiten, overneemt en opknapt.

De beeldengroep (zie foto onder) is afkomstig uit de Urbanuskerk in Duivendrecht en stamt uit 1919. De beelden waren prachtig opgeknapt. De stal is helemaal nieuw gebouwd door onze hoofdkoster, Nico van Dijk. Wij als kerkgemeenschap zijn erg blij met deze kerstgroep en willen dat met anderen delen.

Op maandagmorgen 14 december zijn alle leerlingen van de Achtsprong (de RK basisschool in De Lier) in groepen naar de kerk gekomen en hebben daar met een speciaal programma de “nieuwe stal en beeldengroep” kunnen bewonderen. Er is gezongen en de leerlingen hebben geluisterd naar het derde Adventsverhaal, beurtelings verteld en uitgebeeld door twee herders (Eveline Bruinen en Frank Scheele, twee leden van de VOLT-groep, Amos).

Het bestuur heeft ook de andere basisscholen van De Lier aangeschreven en hen uitgenodigd om met leerlingen naar de beeldengroep te komen kijken. Meerdere groepen van twee (Protestants Christelijke) scholen hebben daarop heel enthousiast gereageerd en deze groepen zijn, volgens een schema, maandagmiddag naar de kerk gekomen en hebben daar uitleg over de kerstgroep gekregen. Er was volop aandacht en de leerkrachten van de beide scholen waren zeer enthousiast en erkentelijk  voor de uitnodiging en de uitleg. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Een mooie manier van oecumene in deze kersttijd.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Wees niet bang, om bang te zijn.