Geloofsverdieping seizoen 2012-2013 in De Lier

03 september 2012 -

Voor het komend jaar staan er weer verschillende activiteiten op het programma, te weten acht bijeenkomsten in het kader van Lectio Divina en in het voorjaar van 2013 weer vier bijeenkomsten met pater Dries van den Akker SJ. Deze bijeenkomsten, die ook toegankelijk zijn voor niet-parochianen, worden van harte aanbevolen.

Lectio Divina
Ook in het komend seizoen zullen we ons weer bezighouden met teksten uit de Bijbel. Er komen acht bijeenkomsten en het thema is net als vorig jaar: Ontvangen gaat vóóraf aan geven.  De groep Bijbelgroep-begeleiders in onze federatie heeft dit, in overleg met pater Van den Akker, die ons begeleidt, besloten. Dit wil zeggen dat we nog een seizoen doorgaan met het leren aanvaarden dat we werkelijk onvoorwaardelijk geliefd zijn, simpelweg omdat we er zijn en niet om wat we kunnen of om wat we allemaal presteren. Leren ontvangen! Het is heus makkelijker gezegd dan gedaan, want de meesten van ons zijn er diep van binnen van overtuigd dat Liefde verdiend moet worden. Echter, zo’n opvatting staat haaks op de boodschap van het evangelie (is daarom misschien wel een zonde...? ) Voor de acht bijeenkomsten zijn bijbelteksten gezocht die we zullen gaan onderzoeken en bespreken. Maar, zoals u inmiddels wel weet, gaat het bij Lectio Divina vooral over onze eigen meest persoonlijke reactie op de teksten en daar zal in de bijeenkomsten dan ook veel aandacht voor zijn. Veel deelnemers uit de afgelopen jaren gaan komend seizoen door, maar ook voor nieuwelingen op dit terrein is er alle ruimte om in te stappen. Ook belangstellenden van buiten de parochie zijn uiteraard van harte welkom, want het is werkelijk verrijkend om deze manier van bijbelstudie in oecumenisch verband te doen. Ook als u geen ervaring met deze manier van bijbelstudie heeft, maar wel geïnteresseerd bent, bent u van harte welkom om de eerste bijeenkomst bij te wonen. Dan kunt u kijken of het iets voor u is. Als u dan wilt gaan meedoen, verbindt u zich voor het hele seizoen. Het is fijn als u zich even aanmeldt bij het secretariaat, dan weet ik hoeveel stoelen ik moet neerzetten.
Tijd:  20.00 tot ongeveer 21.30 uur
Data: woensdagavonden 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart,10 april en 15 mei
Plaats: R.K. pastorie, Kerklaan 8, De Lier

Johannes als gids
Pater Dries van den Akker SJ, bij de meesten van u bekend, is weer bereid gevonden om in het voorjaar van 2013 vier avonden te verzorgen. Deze keer staat het evangelie van de apostel Johannes centraal. Een evangelie met een heel eigen karakter en daardoor heel anders van sfeer dan de drie andere evangeliën. Dit evangelie wordt vaak moeilijk gevonden en daarom is het fijn dat pater Van den Akker ons op zijn eigen geïnspireerde en bevlogen wijze, wil helpen om de apostel Johannes meer en meer als een belangrijke gids te gaan ervaren. Als u wilt deelnemen aan de avonden is het fijn als u zich van tevoren bij het secretariaat van de parochie aanmeldt.
Tijd: 19.30 – 21.30
Data: maandagavonden 18 februari, 25 februari, 11 maart en 18 maart
Plaats: verenigingsgebouw De Ark, Van Rijnstraat 2, De Lier

Tineke van der Wel,
Werkgroep Geloofsverdieping

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Wees niet bang, om bang te zijn.