Hongerdoek 1984 uit India: 'Levend water'

16 februari 2015 -

Van Aswoensdag tot aan Pasen hangt er in de Lierse kerk weer een 'hongerdoek'. Dit jaar is het een doek uit 1984 uit India “Levend Water”. De uitleg komt ernaast te hangen. Tijdens openingstijden van de kerk (weekendvieringen en elke vrijdagavond (19.00 uur) Vastenoverwegingen) is iedereen welkom. Een uitgebreidere uitleg zal gegeven worden tijdens de Oecumenische Vastenmaaltijd op zondag 15 maart 2015 (17.00 tot 18.15 uur). De nieuwe dominee van de Vredekerk ds Sybrand Alblas zal deze uitleg verzorgen.

De Indiase kunstenaar Jyoti Sahi is de maker van dit doek. In dit hongerdoek plaatst hij Jezus te midden van de armen en uitgeslotenen van de Indiase samenleving. Met zijn donkere huid is hij een van hen. Maar door hem kiest God voor de armen. Hij is het levend water, het licht van de wereld, de verrijzenis en het leven, zoals Johannes in zijn evangelie schrijft. Het hongerdoek heeft een aantal opvallende elementen uit de wereldgodsdiensten die in India voorkomen: islam, hindoeïsme, boeddhisme en christendom. Linksboven schilderde Jyoti Sahi een islamitisch mausoleum met graven er omheen, en met daarbij de uit de dood opgewekte Lazarus. De paria’s, de dalits, de onaanraakbaren daaronder wonen vaak op de minste plekken in de dorpen waar ook de begraafplaatsen zijn. Gods lichtstraal verlicht ook hen. Het water (van de heilige rivier de Ganges!) neemt in het hindoeïsme een heel belangrijke plaats in, ook op dit hongerdoek. Het water is levend water, de dood wordt overwonnen, de armsten krijgen er het eerst van te drinken. In de mandorla, de waterdruppel, heeft Jyoti de zus van Lazarus afgebeeld, Maria de luisterende. Rechts op de afbeelding zien we de Samaritaanse putten uit de stroom van het levend water dat Jezus is.
Rechts op de afbeelding is ook Mozes te zien als een Indiase wijze; de amaltusboom en de vaas met lotusbloemen wijzen op de heiligheid van de plaats.

Ik wil als het water zijn

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat al wat vies is, wast,
dat iedere mens,
hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.

Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.

gebed uit Thailand

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.