Hongerdoek 2014: Bijbelse vrouwen, India, 1990

15 maart 2014 -

Gedurende de Veertigdagentijd hangt in de H.H. Martelaren van Gorcumkerk in De Lier een hongerdoek uit India. De Indiase artieste Lucy D´Souza liet zich voor deze hongerdoek inspireren door drie oudtestamentische en drie nieuwtestamentische vrouwenverhalen. Het zijn telkens verhalen van vrouwen die zich inzetten voor een betere samenleving, voor het Rijk Gods op deze wereld. Zij wijzen ons de weg naar gerechtigheid, naastenliefde en vrede; zij gaan de strijd aan tegen onderdrukking, onrecht en racisme; zij kiezen voor de armen en degenen die gevaar en risico lopen in deze wereld. Zij vinden daartoe de kracht in zichzelf en in meditatie.

Bekijkt u het eens op uw gemak aan de hand van deze uitleg, met de klok mee vanaf linksboven:

  1. Mirjam, de profetes en zuster van Mozes, viert samen met andere vrouwen de bevrijding uit de slavernij in Egypte (Ex. 15,19). Water halen is voor vrouwen in India dagelijkse arbeid.
  2. De Egyptische vroedvrouwen Sifra en Pua redden de pasgeboren joodse jongetjes ondanks een bevel van farao (Ex. 1, 15- 21). In India zijn pasgeboren meisjes weinig in tel; velen sterven daarom jong.
  3. De vreemdelinge Ruth blijft haar schoonmoeder trouw; samen rapen ze aren op het veld van Boaz om te overleven. (Het boek Ruth). In de dagelijkse strijd om het bestaan ligt in India de zwaarste last op de schouders van vrouwen.
  4. Maria bezoekt haar nicht Elisabet. Beide vrouwen zijn in verwachting   en verheugen zich daarover zeer. De machtigen stoot Hij van hun troon en de eenvoudige verheft Hij. (Lc. 1, 41-56). De boom van de machtigen is geveld en uit de tronk van Jesse ontspruit een nieuwe loot.
  5. De vrouw uit Kanaan, geen joodse, vraagt Jezus om haar dochtertje te genezen. Als hij weigert houdt ze aan en hij geneest het meisje (Mc. 7,25 en Mt. 15, 22). Steeds meer vrouwen in India komen in het geweer tegen minderwaardige behandeling in wetgeving en samenleving.
  6. Maria Magdalena raapt al haar moed bijeen en gaat naar het graf van Jezus. Zij is de eerste getuige van zijn verrijzenis en gaat deze lichtende boodschap aan de apostelen brengen die in angst en duister zich hebben opgesloten. (Joh. 20, 11-18). Ondanks alle problemen, achterstelling en onderdrukking blijven vrouwen in India getuigen van het leven.
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.