In dankbare herinnering pastoor Ruud Kuypers, 1975-2011”

21 maart 2012 - De Lier

Dit staat gegraveerd in de sacristiebel die op zondag 11 maart door diaken Dits is gewijd en daarna voor de eerste keer werd geluid door Stefan Bijl. Voor deze gelegenheid waren ook enkele vrienden van pastoor Kuypers aanwezig. Na afloop van de viering werd er koffie gedronken en was er gelegenheid deze sacristiebel, gegoten door Royal Eijsbouts in Asten, te bekijken.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.