Inschijven Eerste Heilige Communie De Lier 2018

19 september 2017 - De Lier

Volgend voorjaar kunnen de kinderen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie doen. Eerste Communie! Die woorden roepen mogelijk heel wat herinneringen op aan uw eigen kindertijd: een feest, nieuwe kleding, cadeaus, veel mensen. Maar behalve een feest is de eerste communie bovenal een belangrijke stap in de geloofsopvoeding. Een stap die de nodige voorbereiding vraagt, voor het kind en ook voor de ouders.

De Werkgroep Eerste Heilige Communie in De Lier bereidt kinderen uit de parochie voor op het voor de eerste keer deelnemen aan de eucharistie. Dit gebeurt in de vorm van een traject voor de kinderen én hun ouders. Gedurende het traject werken de communicanten stapsgewijs en onder begeleiding van hun ouders in een op het kind afgestemde projectmap.

Voor alle kinderen die de Eerste Heilige Communie willen gaan doen in De Lier, kunnen zich vanaf nu aanmelden via het digitale inschrijfformulier.

Voor de ouders van de toekomstige communicanten is er op donderdag 23 november 2017 een informatieve avond in basisschool 'De Achtsprong'. U krijgt dan meer informatie over de betekenis van de eucharistie en de wijze van voorbereiden.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Praat niet over vrijheid als u vrijblijvendheid bedoelt.