Kerkenveiling door en voor R.K. De Lier op 11 oktober

08 juni 2013 -

Op vrijdag 11 oktober zal er voor de vierde keer in haar bestaan een kerkenveiling worden gehouden in onze parochie. Ja, voor de vierde keer pas! Dat móet een feest worden. Het parochiebestuur wil pas bij parochianen aankloppen als de steun en hulp echt nodig is. Dat is en blijft de stelling in De Lier. Het moet een feest worden van loven en bieden, waarop wordt toegezien door notaris mr. L. Boellaard, en met kwinkslagen van de veilingmeesters zoals o.a. Alphons de Wit. Zij brengen gezellige, bijzondere en sfeervolle kavels ‘onder de hamer’. 
Waarom dit ‘feest van loven en bieden’? De pastorie is aan een grote opknapbeurt toe en er zal een kleine aanbouw bij de bijkeuken komen. De pastorie moet hèt Lierse RK parochiële administratieve centrum worden èn blijven voor de komende decennia; ook komen er aparte vergader- en ontmoetingsruimten. Er is geld nodig voor de eigentijdse inrichting van het secretariaat. 
Welke of wat voor kavels komen er ‘onder de hamer’? Genoemd worden al diners, gourmetavond, klaverjas- en bridgeavonden, ballon- en Pipervluchten, sloepencruise door Delft of Delflanden, planten, bollen en bloemen, kunst en cultuur zoals aquarellen, houtsnijwerk, sculpturen, etc. Wandelexcursies door Delft, Dordrecht, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, etc. worden ook genoemd.

Zoals u uit bovenstaande opsomming kunt lezen heeft onze commissie van zes al enige brainstormavonden achter de rug. Het zal géén bazaar zijn of veiling van derdehands artikelen. Wel enkele herinneringen aan en van pastoor R.M. Kuypers sieren en verrijken de kavellijst. Carnavalsvereniging De Theebukkers zijn we zeer erkentelijk voor het op zich willen nemen van het uitserveren van niet- en licht alcoholische versnaperingen. Dragersvereniging St Barbara heeft een startkapitaal gestort om correct op gang te komen.
Er zijn nog vele zaken die geregeld moeten worden en waarbij oude draaiboeken een steun kunnen zijn, maar velen van u hebben ook zo hun heel waardevolle ideeën en ervaringen voor kavels van grote originaliteit. Wat is uw talent? Wat kunt u ons aanreiken of aanbieden? U mag en kunt de commissieleden daarvoor aanschieten, zij zijn: Paul Koene, Hen van de Laar, Niek Olsthoorn, John Persoon, Pim van Steekelenburg en Hans Heemskerk. Of een briefje in de bus bij de pastorie, met uw naam, adres en telefoonnummer en uw idee of kavelaanbod, Kavel Idee Kerkenveiling = KIK.

Hans Heemskerk,
secretaris Kerkenveilingcommissie De Lier

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.