Pro Ecclesia voor Jacques van der Knaap

11 juli 2014 -

Jacques van der Knaap, secretaris van het bestuur van de Lierse H.H. Martelaren van Gorcum parochie werd op 6 juli jl. in het zonnetje gezet door pastoor Steenvoorden. Van der Knaap, die zijn functie na twaalf jaar neerlegt, mocht vanwege zijn niet aflatende inzet de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia ontvangen. De verraste secretaris kreeg de versierselen opgespeld door zijn echtgenote Annemie.

Dhr. Van der Knaap is sinds 1975 actief vrijwilliger in de parochie H.H. Martelaren van Gorcum in De Lier. Hij is 39 jaren lector en assistent bij de heilige Missen en vieringen en ruim 30 jaar een zeer actief lid van het Amos Gilde. Dit gilde is opgericht met het doel, vieringen en gebedsdiensten te verzorgen in de Lierse parochie.
Sinds 2002 is Jacques tevens lid van het parochie bestuur, een taak die hij met veel verve vervuld heeft. Naast de functie van secretaris neemt hij al een aantal jaren de portefeuille van liturgie waar. En zoals het een goed secretaris betaamt, is Jacques meerdere keren per week op het secretariaat te vinden om met medewerkster Monique zaken door te spreken. De tijden dat er dagelijks op het secretariaat een pastoor te vinden was, ligt helaas ver achter ons. Nu wordt er meer door vrijwilligers gedaan en die moeten aangestuurd worden. Jacques deed en doet dat.
Tijdens het tot stand komen van de Westlandse parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin heeft Jacques zeer veel werk verzet.
Niet alleen de vele actieve jaren zijn indrukwekkend te noemen, maar bovenal de wijze waarop hij zich heeft ingezet voor de belangen van de Lierse parochie. Kenmerkend zijn vooral zijn collegialiteit, betrokkenheid en een niet aflatende inzet om de taken die aan hem zijn toevertrouwd zo goed mogelijk te vervullen.

De toegestane termijnen en de extra verlengingen zitten er al ruimschoots op en Jacques heeft al langer aangegeven te willen stoppen met zijn omvangrijke bestuurstaken. Mocht er behoefte aan zijn, wil Jacques wel nieuwe bestuursleden op weg helpen en assisteren als dat in het begin nodig of wenselijk wordt geacht. Ook het AMOS gilde kan nog op zijn steun rekenen.
Maar het liefst wil Jacques, met zijn Annemie, meer tijd maken voor de gezinnen van zijn zoons en voor de eigen hobby’s in het bijzonder. Ook Annemie vervult nog vrijwilligerstaken binnen de parochie.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.