Start voorbereidingen Eerste Heilige Communie (EHC) - parochie De Lier

03 oktober 2022 - Algemeen federatie nieuws, De Lier

Nu het schooljaar weer in volle gang is, zijn ook wij, Werkgroep EHC parochie De Lier, weer gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe communiejaar. Volgend voorjaar kunnen de kinderen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie doen. Eerste Communie! Een stap die de nodige voorbereiding vraagt, voor het kind en ook voor de ouders. De Werkgroep Eerste Heilige Communie bereidt kinderen uit onze parochie voor op het voor de eerste keer deelnemen aan de eucharistie. Dit gebeurt in de vorm van een traject voor de kinderen én hun ouders. Het traject bestaat uit:

 • Informatieve avond voor de ouders.
 • Verdiepingsavond voor de ouders.
 • Rondleiding door de kerk voor de kinderen.
 • Themabijeenkomsten voor de kinderen.
 • Diverse vieringen (kennismakings-, Palmpasen-, Pasen-, oefen-, communie- en slotviering).
 • Gedurende het traject werken de communicanten stapsgewijs en onder begeleiding van hun ouders in een op het kind afgestemde projectmap. De projectmappen worden ook besproken door de werkgroep met de kinderen.
 • De voorbereidingen zijn niet vrijblijvend en vinden voor een groot deel plaats buiten schooltijd. U zult begrijpen dat wij als werkgroep voor een goed verloop sterk afhankelijk zijn van de hulp van ouders bij bijvoorbeeld:  
  • begeleiden van de themabijeenkomsten.
  • oefenen met de communicanten en meewerken aan de vieringen.
  • verzorgen van een collage.
 • De voorbereidingen zijn behalve leerzaam, natuurlijk ook erg leuk om te doen. Met zijn allen werken we toe naar die belangrijke dag. De dag waarop de communicanten hun Eerste Heilige Communie zullen doen. Dan is het feest!  
 • Aanmelden Voor alle kinderen die de Eerste Heilige Communie gaan doen in De Lier, vragen wij vriendelijk het inschrijfformulier op de website van de kerk in te vullen (digitaal). U kunt het formulier vinden onder Contact en vervolgens onder Formulieren
 • Inschrijven kan tot 1 november 2022. Uw inschrijving komt terecht bij de werkgroep. Indien u nu al meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via: werkgroepehcdelier@gmail.com            
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.