Tour of Faith op de 2e zondag van Pasen in het Westland

30 april 2022 - Algemeen federatie nieuws

Op zondag 24 april vond de Tour of Faith plaats in de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum in De Lier. Diaken Walther Burgering heet de bisschop en de deelnemers welkom. Onder hen is ook rector Broeders van Vronesteyn die samen met de bisschop deze middag de catechese verzorgt.

Het is de tweede zondag van Pasen. De evangelielezing is uit Johannes, waarin Jezus aan de leerlingen verschijnt die nog bang bij elkaar zitten en zegt: “Vrede zij u” (Johannes 20, 19-31). Bisschop Van den Hende vertelt dat de leerlingen langzaam tot het besef en de overtuiging komen dat Jezus niet dood is, maar leeft. “En ook wij mogen dat geloven”, benadrukt de bisschop. “Wij waren er niet bij, maar mogen het geloven. Het staat in onze Geloofsbelijdenis: de Heer is opgestaan volgens de Schriften. Omdat de profeten en de eerste leerlingen het zeggen, het evangelie deze blijde boodschap van Pasen verkondigt, nemen wij het aan.”

“De rode draad van de liefde van God is doorgegaan. Jezus heeft zijn leerlingen nieuwe kracht gegeven door de Heilige Geest. En steeds opnieuw wordt de Heilige Geest ons gegeven. Die helpt ons om de rode draad van Gods liefde vast te pakken en vast te houden in ons leven en door te geven”, preekt de bisschop. “Want zoals de apostelen hebben geleerd dat je de gave van de Geest van God niet alleen voor jezelf mag houden maar door moet geven, moeten ook wij niet alleen zelf blij zijn als we ons getroost voelen en vol geloof, maar moeten we dat in kracht van de Geest doorgeven aan anderen die troost nodig hebben en die geloof willen vinden. In onze wereld is dat niet gemakkelijk wanneer je ziet hoeveel oorlog en haat er zijn. Ellende kan ons somber maken, zonder hoop. Maar dan mogen we zeggen: toch is dat niet de paasboodschap van Jezus Christus. Hij maakt het verschil door het kwaad en de dood te overwinnen. Je ziet ook in oorlog dat mensen veel van zichzelf geven om elkaar te helpen en te steunen. Dat is het werk van Gods Geest. We mogen die rode draad van de liefde van God doorgeven in ons leven in onze woorden en onze daden. Het is de eerste opdracht die we als Kerk ontvangen hebben.”

De catechese deze middag staat vanwege het Jaar van de Sacramenten in het teken van het vormsel en het sacrament van de wijding. Na een korte voorstelronde deelt de bisschop een van de geloofsboekjes uit die hierover verschijnen bij het bisdom. “De sacramenten mogen een grote plek hebben in je leven”, zegt de bisschop. “In het Matteüs evangelie zegt Jezus: Ik zal bij jullie zijn tot het einde van de tijden. Dat maakt Hij op drie manieren waar: Hij geeft ons de Heilige Geest, Hij is bij ons in zijn Woord, Hij is bij ons in de sacramenten.” Over het vormsel zegt de bisschop onder meer dat “vormsel” komt van “vroom”, wat in ouder Nederlands “sterk” betekent. Bisschop Van den Hende: “Het heeft dus te maken met sterkte. En niet zo maar omdat je je spieren laat werken op de sportschool, maar om de versterking die je krijgt door de Heilige Geest en die jou de nodige kracht geeft.” Zo heeft het Engelse woord voor vormsel “confirmation” ook het woordje “firm”, dat eveneens sterkte betekent.

Rector Broeders vertelt daarna over het sacrament van de wijding en de manier waarop studenten op Vronesteyn daarop worden voorbereid. Roeping is iets dat de hele geloofsgemeenschap aangaat. Naast de roeping tot het priesterschap of het diaconaat zijn er de roeping tot het religieuze leven en de roeping tot het huwelijk. Na de catechese gaan de jongeren in twee deelgroepen in gesprek. Wat betekent het sacrament van het vormsel voor jou persoonlijk in je leven? Ervaar je in de sacramenten de aanwezigheid van Jezus die beloofd heeft: Ik ben met jullie. Wanneer vind je het belangrijk om een beroep te doen op een priester of diaken als het gaat om je eigen leven in geloof? De blauwe zusters uit Den Haag zijn deze middag aanwezig en doen mee met de leiding van de deelgroepen. De Tour of Faith wordt afgesloten met een gezamenlijke brood- en soepmaaltijd die is voorbereid door vrijwilligers van de parochie en wordt gegeten in een bijruimte bij de kerk.

In de reeks van drie geloofsboekjes over de sacramenten zijn nu twee boekjes verschenen. Het laatste boekje verschijnt voor de zomer:

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.