Pro Ecclésia voor dhr. Mr. C.J. van den Nouweland

17 mei 2015 -

Na de zaterdagochtendviering in de Triangel op 2 mei jl. werd er op een bijzondere wijze aandacht besteed aan de voorganger van deze Woord- en Communievieringen, dhr. Kees van den Nouweland. Al jaren gaat Kees van den Nouweland voor in het verzorgingshuis van De Lier, bijgestaan door een grote groep dames van de seniorenwerkgroep, gesteund door hun echtgenoten, die ook hand- en spandiensten verrichten.

Klik hier voor de fotoreportage

Deze zaterdagmorgen (2 mei) kwam na de viering pastoor Steenvoorden de zaal in, gevolgd door veel familieleden van het echtpaar Van den Nouweland en een bijna voltallig parochiebestuur van De Lier. Pastoor Steenvoorden sprak dhr. Van den Nouweland toe. De pastoor memoreerde de vele werkzaamheden van “vrijwilliger Kees van den Nouweland”  voor het seniorenpastoraat, zijn bezoeken aan mensen in hun laatste levensfase en het voorgaan in de avondwake voor de overledenen uit de Triangel of  van thuiswonende senioren.

De heer C. J. van den Nouweland is sinds 1983 actief vrijwilliger voor de parochie H.H. Martelaren van Gorcum in De Lier. Hij doet dat met veel inzet, kwaliteit en tijd.  Pastoor R. Kuypers vroeg de heer Van den Nouweland indertijd de liturgiegroep te versterken en dat heeft hij direct gedaan. Hij studeerde op dat moment rechten, waarin hij al werkzaam was. Voor zijn werkzaamheden bij het Amosgilde wenste hij meer ‘feedback’ en schreef zich in voor de pastorale school. Daarna koos hij voor 7 jaren Theologiestudie in Amsterdam. Dhr. Van den Nouweland slaagde op z’n 65ste als theoloog, pastoraal werker en werd op vrijwillige basis werkzaam in het ouderenpastoraat van De Lier.

Pastoor Steenvoorden vertelde, dat Annie, de echtgenote van Kees na zijn pensionering tegen haar man zei, dat hij zijn zwarte toga maar moest inruilen voor de witte albe van de kerk. Naast de twee wekelijkse Woord- en Communievieringen in de Triangel verzorgt de heer Van den Nouweland ook eens in de twee of drie jaar een gezamenlijke ziekenzalving in de Triangel,  door hem voorbereid in samenwerking met de werkgroep Ouderenpastoraat en –vieringen. Een werkgroep waar hij graag en enthousiast mee samenwerkt en zij met hem. Van 1990 – 2002 heeft dhr. Van den Nouweland namens de parochie een waardevolle bijdrage geleverd in de Lierse Raad van Kerken. Ook heeft hij lange tijd in het bestuur gezeten van de pas opgerichte Oecumenische Mavo in De Lier waarvan geruime tijd als voorzitter.

De laatste jaren is de heer Van den Nouweland steeds breder inzetbaar geworden door het grotere tekort aan priesters. Hij is regelmatig ingeroosterd voor Woord- en Communievieringen in de Lierse parochie, maar ook daarbuiten in de tot de federatie behorende parochies en verschillende verzorgingshuizen in het Westland. Ook daar wordt hij zeer gewaardeerd. Hij leidt uitvaarten en wakes, ook buiten De Lier ondanks zijn gevorderde leeftijd. Steeds opnieuw toont hij een grote betrokkenheid voor het welzijn van mensen. Dat gebeurt tot volle tevredenheid en goedvinden van de moderator van de federatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin, pastoor J.C.M. Steenvoorden. Door zijn afnemende gezondheid moet Kees een stapje terugdoen, maar de vieringen in de Triangel blijft hij doen, ook al kost hem dat veel inspanning. Hij krijgt er ook energie van.

Vanwege die grote inzet en betrokkenheid verdient dhr. Van den Nouweland, aldus pastoor Steenvoorden, de waardering van het pastorale team en het parochiebestuur en daarom wordt hem de hoge kerkelijke onderscheiding, Pro Ecclesia en Pontifice toegekend. De pastoor overhandigt hem de bijbehorende oorkonde en de vicevoorzitter van het parochiebestuur, dhr. J. Pruisken,  spelt hem de versierselen op. Een bloemenhulde voor het echtpaar Van den Nouweland begeleiden het geheel. “Want zonder steun van het thuisfront, kan men dit niet doen”, aldus pastoor Steenvoorden. Een luid applaus klinkt in de zaal en daarna verwoordt Kees zijn emoties van dat moment en het feit dat het zo goed geheim is gebleven. Tegen zijn gezinsleden zegt hij, dat hij ontzettend blij is met hun aanwezigheid en dat het fijn is om hen deze morgen ook eens  “in de kerk” te zien. Tijdens de koffie is er gelegenheid om de gedecoreerde en zijn vrouw te feliciteren en daar maken de vele aanwezigen gebruik van.

Klik hier voor de fotoreportage

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.