Vasten- of soberheidsmaaltijd op 31 maart in De Lier

24 maart 2019 - Algemeen federatie nieuws

De vier gezamenlijke kerken van De Lier organiseren al jaren een zogenaamde vasten- of soberheidsmaaltijd. Dit gebeurt in de voorbereidingstijd naar Pasen toe en het is daarom een eenvoudige maaltijd van (twee soorten) soep en brood. Iedereen brengt dan zelf een soepkom, een lepel en een waterglas mee en de werkgroep zorgt voor de soep. Het is de bedoeling om elkaar te ontmoeten, maar ook om stil te staan bij de situatie van anderen in onze omgeving die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het thema is dit jaar: ‘Nieuw begin.’ In dit kader komt er een vertegenwoordiger van Mantelzorg Inloop Westland in het kort iets vertellen over hun werk. Er staan spaarpotjes op tafel voor een vrijwillige bijdrage aan deze organisatie. De maaltijd is verder gratis.

De maaltijd wordt gehouden op zondag 31 maart, van 17.00 tot ongeveer 18.15 uur, in de zijbeuk van de RK kerk van De Lier, Kerklaan 8.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.