Vastenmaaltijd 2016 in De Lier

15 februari 2016 -

De vier gezamenlijke kerken van De Lier organiseren al jaren een zogenaamde Vastenmaaltijd. Dit gebeurt in de voorbereidingstijd naar Pasen toe en het is daarom een sobere maaltijd van twee soorten soep en brood. Iedereen brengt dan zelf een soepkom en lepel mee en de werkgroep zorgt voor de soep.

Het is de bedoeling om elkaar te ontmoeten, maar ook om stil te staan bij de situatie van anderen in onze omgeving die het minder goed hebben. Deze keer komt een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Westland kort vertellen wat men in onze regio voor vluchtelingen doet.

De soep is gratis, maar er staan spaarpotjes op tafel voor een vrijwillige bijdrage aan Vluchtelingenwerk!
De maaltijd wordt gehouden op zondag 6 maart van 17.00 tot ongeveer 18.15 uur in de zijbeuk van de RK kerk van De Lier, Kerklaan 8. Hier is bovendien ook nog het hongerdoek Behoud van de Schepping te bekijken.

U kunt zich aanmelden t/m zondag 28 februari bij de familie Boeringa, tel. 518170, Greet van Eendenburg, tel. 514896, Lenie Prins, tel. 513432, Jopy Koene, tel. 512623 of via e-mail.

Dus, neem op 6 maart uw soepkom en lepel mee en zing, luister, praat, bid, geef, kijk en bewonder.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

De enige stem met diepgang is de stilte.