Vastenmaaltijd in De Lier voor Thuis Op Straat

08 maart 2014 -

Thuis op straat (TOS) is een organisatie die o.a. werkzaam is in Rotterdam. Via TOS worden tal van activiteiten georganiseerd die er op gericht zijn om de leefbaarheid in de stadswijken te verbeteren, met hulp van de eigen bewoners. Mogelijk heeft u nog nooit van TOS gehoord, maar als u de website bekijkt, www.thuisopstraat.nl,  zult u zien dat er heel erg veel gebeurt en dat deze formule werkt.
Ook vanuit het Westland wordt hier aan meegewerkt. Het brood namelijk dat aan het eind van de dag overgebleven is in de winkels van bakkerij van de Berg wordt dagelijks verzameld en elke dag van de week naar een andere vaste bestemming gebracht.
Op zaterdagavond gaat Evert van den Dool dit brengen naar een vrijwilliger in de wijk Vreewijk. Samen met buurtgenoten worden daar zakjes klaargemaakt voor mensen in deze wijk, waar stille armoe geen uitzondering is. De gezinnen worden gekozen doordat men op scholen in de buurt signaleert dat kinderen tekort komen qua voeding of kleding, en het brood wordt ook meegegeven aan de kinderen.
Omdat het brood hier maar één maal per week geleverd wordt en bovendien in sterk wisselende hoeveelheden, zou men graag een grote vriezer hebben, om brood in te kunnen bewaren en op latere tijdstippen te verdelen. Maar wegens geldgebrek is dat niet mogelijk.

De vier gezamenlijke kerken van De Lier houden al jaren in de Veertigdagentijd een vastenmaaltijd, d.w.z. een sobere maaltijd van heerlijke soep en brood, in de zijbeuk van de R.K. kerk van De Lier.
Na afloop wordt hiervoor een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit jaar willen we de opbrengst hiervan bestemmen voor de aanschaf van een vriezer voor TOS.
De maaltijd wordt dit jaar gehouden op zondag 30 maart van 17.00 tot ongeveer 18.15 uur. Deelnemers moeten hun eigen soepbord/-kom, bestek en glas mee brengen en dit na afloop thuis afwassen.
Als u mee wilt doen, kunt u zich vóór 24 maart opgeven bij:
Lenie Prins, tel. 513432, Greet van Eendenburg, tel. 514896, Klaas Boeringa, tel. 518170, Jopy Koene, tel. 512623, of stuur een e-mail.
Mocht u niet kunnen komen, maar wel een bedrag willen doneren, dan kunt u dit overmaken op banknummer NL58 RABO 0135 3117 80 van het RK Parochiebestuur o.v.v. TOS. Bij voorbaat hartelijk dank.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.