Vespers op Sacramentsdag 7 juni in De Lier

01 juni 2015 -

Op zondag 7 juni om 19.00 uur is er in de HH Martelaren van Gorcum kerk te De Lier een vesper viering met uitstelling van het Heilig Sacrament. Pastor Smulders zal voorgaan in deze vespers. Op deze dag vieren we met de Kerk over heel de wereld het feest van Sacramentsdag. Ook in onze federatie, in De Lier, willen wij dat feest, wat de kern van ons geloof bevat, een extra accent geven.

Wij worden uitgenodigd samen te komen rond Jezus. Hij, de verrezen Heer, is aanwezig in het heilig Brood dat in een houder, de monstrans, op het altaar zichtbaar is. Bij Jezus zijn, in het Heilig Sacrament is een intense manier om met Hem samen te zijn. Als wij dan met velen onze eigen wensen en die van Kerk en wereld bij Hem aanbevelen, hopen wij, dat Hij ook onze hulp en steun wil zijn.

Deze uitstelling van het Heilig Sacrament vind plaats tijdens een vesper viering. De vespers, het avondgebed, wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit enkele liederen die wij met het koor zingen, we bidden samen enkele psalmen, het evangelie klinkt, gevolgd door een korte woordje en er zijn enkele stilte momenten waarin wijzelf kunnen bidden en luisteren naar wat Jezus ons zegt. Na een klein uur sluiten wij de vesperviering af en ontvangen wij de zegen met het Allerheiligste. Alle parochianen van de elf parochies zijn uitgenodigd om deze vespers mee te vieren.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.