'Wie heeft mij lief' met Different Direction

07 mei 2013 -

Op zaterdagavond 11 mei is er om 19.00 uur in de RK Parochiekerk in De Lier een jongerenviering. Het thema van die dienst is uitdagen: 'Wie heeft mij lief'. Het is zeker niet de eerste keer dat er een jongerenviering is, maar het is wel helemaal nieuw dat de muzikale inbreng uit ons eigen dorp komt. "Enige tijd geleden is in onze kerk het 'moeder-en-dochterkoor' ontstaan om een brug te slaan tussen het kinderkoor en de andere kerkkoren van onze kerk", zo vertellen Marloes Hoogenkamp en Sonia Soonius. "Eigenlijk was dat een beetje voor de grap. Het was zeker niet de bedoeling om er een vast koor van te maken. Maar het werd een succes en daarmee een beetje te veel. Hoe was dat te ondervangen? Hoe houden we de Lierse talenten in De Lier? Daaruit is de band Different Direction ontstaan. Samen muziek met een boodschap maken. Uitdagend!"

In de band wordt de zang verzorgd door Lieke en Marloes Hogenkamp, Marilyn van Rodijnen en Sonia Soonius. De muzikale ondersteuning is in handen van Michelle v.d. Berg (percussie), Erik van Mil (gitaar), Donna Soonius (saxofoon) en Kevin Zwinkels (keyboard). Sandra Volkering en Fred Roeling, vertegenwoordigers vanuit de jongerenwerkgroep, vinden dat de jongerenvieringen vooral door jongeren moeten worden ingevuld. "Het moet interessant zijn voor de jeugd. Het doel om Gods liefde over te brengen op jongeren blijft wel voorop staan. Wat ons betreft geldt dat over de kerkelijke grenzen heen. Iedereen is dan ook op 11 mei om 19.00 uur van harte welkom in deze dienst waarin diaken Ronald Dits voorgaat. Kom maar eens luisteren. Samen op zoek naar het antwoord op de vraag 'Wie heeft mij lief'."

bron: De Lierenaar

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.