Het ultieme geluk in het leven is de overtuiging dat wij bemind zijn.