Parochieblad Ons Torentje

Parochieblad ‘Ons Torentje’
Ons parochieblad verschijnt in beginsel 1x per maand. Naast parochienieuws en berichten vanuit de parochiefederatie, bevat het mededelingen betreffende de vieringen in onze kerk en andere gebeurtenissen in de parochie. De redactie van Ons Torentje bestaat uit vier personen. De data voor het inleveren van kopij staan in Ons Torentje vermeld. Men kan de kopij in de brievenbus van de pastorie deponeren of via e-mail versturen naar: redactietorentje@rkwestland.nl
Contactpersoon: mevr. M. van Paassen

Torentjesclub, bezorging ‘Ons Torentje’
Om de drie of vier weken worden er 750 Torentjes gedrukt, ook wordt deze geplaatst op de website van onze parochie.
Het Torentje wordt na het verschijnen aangeboden in de kerk. De overige exemplaren worden thuisbezorgd door een groep kinderen en volwassenen, die tezamen ‘De Torentjesclub’ vormen.
Contactpersoon: mevr. W. Hofstede

Kopieerwerkgroep
Deze werkgroep bestaat uit vier personen. In overleg met het secretariaat en de verschillende werkgroepen verzorgen zij het kopieerwerk binnen onze parochie. Dit bestaat o.a. uit: de wekelijkse liturgie, de rouw- en trouwvieringen, muziek voor de koren, het parochieblad ‘Ons Torentje’ en secretariaatsstukken.
Contactpersoon: dhr. J. van Leeuwen

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.