Aswoensdag

Woord- en Gebedsviering

Woensdag 17 februari
19:30
Voorganger: ds. A. Brabander-Schuytvlot en diaken R.H. Dits

Locatie: ONLINE

Omdat er maar 30 kerkgangers zijn toegestaan in het kerkgebouw zal deze oecumenische viering ONLINE gehouden worden zodat de viering voor iedereen toegankelijk is.

Klik hier voor een geluidsverbinding te maken via Kerkomroep.
Ook kunt u beeld en geluid volgen via: www.youtube.com/pkndelier

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

#wijblijventhuis