Lof op Sacramentsdag

Zondag 3 juni
19:00
Voorganger: pastoor J.C.M. Steenvoorden

Locatie: H.H. Martelaren van Gorcumkerk Kerklaan 8 2678 SV De Lier

Op deze dag vieren we met de Kerk over heel de wereld het feest van Sacramentsdag. Ook in onze federatie, willen wij dat feest, wat de kern van ons geloof bevat, een extra accent geven. Wij worden uitgenodigd samen te komen rond Jezus. Hij, de verrezen Heer, is aanwezig in het heilig Brood dat in een houder, de monstrans, op het altaar zichtbaar is. Bij Jezus zijn, in het Heilig Sacrament is een intense manier om met Hem samen te zijn. Als wij dan met velen onze eigen wensen en die van Kerk en wereld bij Hem aanbevelen, hopen wij, dat Hij ook onze hulp en steun wil zijn. Deze uitstelling van het Heilig Sacrament vind plaats tijdens het lof. Samen met het koor zingen we enkele liederen, we bidden samen enkele psalmen, het evangelie klinkt, gevolgd door een korte woordje en er zijn enkele stilte momenten waarin wijzelf kunnen bidden en luisteren naar wat Jezus ons zegt. Na een klein uur sluiten wij het lof af en ontvangen wij de zegen met het Allerheiligste. Alle parochianen van de elf parochies zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren.

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Ware visie is het vermogen om het onzichtbare te zien.