Zonnige viering van 150 jaar Lambertuskerk!

13 juni 2022 - Algemeen federatie nieuws, Hoek van Holland / Heenweg

Zaterdag 11 en zondag 12 juni was het feest rond de aftrap van de festiviteiten voor het 150 jarig bestaan van het Lambertuskerkje. Met al degenen, die dit bijzondere rijksmonument een warm hart toedragen, werd door enkele sprekers -  waaronder vicaris H. Eggink van het Bisdom Rotterdam -  stilgestaan bij de historie en de toekomst van deze ‘Parel van het Westland’, zoals een van de bezoekers het kerkje zaterdag, tijdens de drukbezochte receptie in de bostuin, typeerde.

Kazuifel
Zondagmorgen begon al vroeg de feestelijke eucharistieviering in de met prachtige bloemarrangementen versierde kerk. In zijn toespraak tot slot van de viering bedankte pastoor Steenvoorden de grote schare van vrijwilligers die in de afgelopen decennia van generatie op generatie het kerkje en de bostuin hebben onderhouden en dat nog steeds vol passie doen; velen tot op zeer hoge leeftijd. “Bij een feest hoort ook een cadeau,” merkte hij op en verraste de parochie met een prachtig kazuifel. Dit kazuifel zal voor het eerst gedragen worden door hemzelf tijdens het Sacramentslof en aansluitende processie over het schelpen processiepad in de bostuin van het Lambertuskerkje, aanstaande zondag 19 juni 2022 om 19:00 uur!

Onderscheidingen
Na de zondagviering werd buiten in de tuin koffiegedronken, geluncht en werd er gespeecht, onder andere door de vicevoorzitter van het parochiebestuur van de R.K. Parochie H. Egbertus en H. Lambertus waartoe het kerkje behoort, Hans ten Berge, die de dirigent en twee koorleden van het Vriendenkoor Lambertuskerk verraste met de gouden eremedaille van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging voor hun ruim 40-jarige inzet voor de kerkelijke muziek. De gedecoreerden zijn dirigent Marianne Ruivenkamp, Ada Groenewegen-van Winden en Henny Paalvast van der Laan.

Toekomst Lambertuskerkje
Ook Jonkheer Frans van Rijckevorsel, beschermheer van het kerkje, was dit weekeinde aanwezig met zijn echtgenote en een kleinzoon. In de afgelopen jaren heeft hij zich samen met de Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje steeds ingezet voor bijzondere projecten ten bate van de Lambertuskerk. Na zijn speech – waarin hij de hoop uitsprak dat parochie en gemeente een modus vinden om ook verzoeken om burgerlijk huwelijken te mogen sluiten in dit prachtige rijksmonument te honoreren en mogelijk te maken – een toast uit op de toekomst van het Lambertuskerkje en de parochie.

Het organiserend Comité Lambertuskerkje 150 jaar kijkt terug op een geslaagd weekend en dankt de sponsors en alle anderen, die belangeloos er aan hebben meegewerkt om de festiviteiten te laten slagen.

Op de foto met gedecoreerden (v.l.n.r.) Marianne Ruivenkamp, Henny Paalvast, Ada Groenewegen

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Liefde is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord.