Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.