De Rooney-kelk: een stuk Hoekse geschiedenis terug in het dorp

07 september 2017 - Algemeen federatie nieuws, Hoek van Holland / Heenweg

Op zondag 20 augustus 2017 mocht pastor Kwee namens de r.-k. parochie H. Egbertus en Lambertus uit handen van Herman Rooney, oud-Hoekenees wonend in Brabant, een ensemble in ontvangst nemen bestaande uit een kelk, pateen, en lepeltje met wijdingscertificaat van mgr. Schaaper, vicaris generaal van het bisdom Rotterdam gedateerd 13 juli 1961. Het geheel uitgevoerd in zilver met vergulde binnenzijden en passend in een speciaal op maat gemaakt reiskoffertje met slotje.

Een prachtig gebaar van de familie Rooney om de door vader Cees, smid te Hoek van Holland, eigenhandig begin jaren ‘60 gedreven kelk aan de parochie te schenken. De smidse was aan de Rietdijkstraat, waar ook het garage-, taxibedrijf en ijzerwarenwinkel Rooney gevestigd waren en de gezinnen van vader en zijn twee broers woonden. Vader heeft het geheel gemaakt voor zijn zoon Herman, die het ontving bij gelegenheid van zijn wijding en ermee op missie naar Maleisië vertrok voor ruim 7 jaar. Vader Rooney ging ervoor te rade bij een Haagse bevriende edelsmid bij wie hij ook de materialen betrok. De stukken dragen dan ook geen stempel (want niet gemaakt door een edelsmid), wat in dit geval grappig genoeg dus juist aanduiding van de authenticiteit is. De fijnzinnigheid van de uitvoering getuigt van een enorme liefde. Later maakte hij voor de parochie een replica, die waarschijnlijk bij een uitleen voor een meer herige viering, elders in het land spoorloos is geraakt. Toen dat later ontdekt werd heeft dezelfde inmiddels aangetreden pastor Kwee nog een zoektocht met behulp van foto’s opgezet maar tot ieders teleurstelling is deze replica-kelk nooit meer hervonden.

Prachtig dat de Rooney-kelk nu weer in Hoek van Holland is en in de parochiekerk van de maker weer functie kan vervullen waar deze voor bedoeld is. Prachtig ook dat deze schenking als zalf op de wonde van het verlies van de replica kwam. Net zo prachtig overigens dat de familie Rooney met een grote delegatie van drie generaties het ensemble kwam overhandigen en dat voelbaar was hoeveel betekenis deze schenking van het werk van vader Rooney ook voor hun heeft.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Een diploma is een bewijs van wat u hebt gedaan, niet van datgene wat u kunt.