Een Romeins marsdeuntje op de 32e zondag door het jaar

03 november 2019 - Algemeen federatie nieuws

Zondag 10 november verzamelen uit de hele zuidvleugel van Zuid-Holland de deelnemers van de Studiegroep Gregoriaans weer in Hoek van Holland om de mis in de H.Egbertuskerk van 11.00 uur te zingen.
De vaste gezangen zijn uit de 10e eeuwse Missa XI “Orbis Factor” (Schepper van de wereld) aangevuld met wisselgezangen. Zoals vaak in kloosters wordt er zonder dirigeren, zonder begeleiding (á capella) en veel in beurtzang tussen twee groepen (in responsorie) gezongen. Sommigen ervaren dat als trance-verwekkend.

Romeins marsdeuntje
Grappig detail is dat het laatste deel van een 12e eeuwse hymne, Tantum Ergo, zal klinken. De melodie daarvan schijnt Thomas van Aquino ontleend te hebben aan een veel ouder mars-deuntje van de Romeinse legioenen. Een klassiek ‘potje-met-vet’, dus. Niet zomaar een loos verband; het christendom is in belangrijke mate via de legioenen door Europa verspreid. Het treft dat we dit zingen in de voorloop naar Sint Maarten; in deze streken veruit de bekendste Romeinse legionair.

Studiegroep gregoriaans
Sinds de vermakelijke introductie Gregoriaans afgelopen september is de groep deelnemers nog weer wat groter geworden. Daarbij is het wel zo gebleven dat naast enkele uitdrukkelijk ongelovigen, er ongeveer evenveel katholieken als protestanten tot de studiegroep behoren. Mensen die vanuit verschillende achtergrond er plezier in hebben deze oude zang samen te laten klinken.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Bedachtzaamheid is gelijk een parachute. Het zorgt voor een bewuste vertraging zodat u meer opmerkt.