Een unieke reis door het Katholieke Geloof

12 augustus 2016 - Hoek van Holland / Heenweg

Op donderdag 25 augustus 2016 wordt de serie over het Katholiek Geloof voortgezet met de vertoning van deel 6: Christus en de Kerk. Een zeer interessant onderwerp, waarbij duidelijk wordt, hoe Jezus bij het stichten van Zijn Kerk, deze heeft bedoeld.

Zowel ’s middags (14.00 uur) als ’s avonds (19.30 uur) wordt deze aflevering vertoond in Het Schip, naast de H.Egbertuskerk, De Cordesstraat 29 in Hoek van Holland.

De Kerk is het middel om in contact te komen met God. Jezus zei daarover in gebed: “Vader, laat het één zijn, zoals U en Ik één. Zo komen ook de volgende onderwerpen aan de orde: De Kerk is Heilig – De Kerk is Apostolisch – De Kerk is Katholiek.

Als u de vraag wordt voorgelegd, waar u in gelooft, dan kunnen er twee antwoorden komen:

  1. ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Enige Zoon en in de Heilige Geest.
  2. ik geloof in Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen enz.

Beide keren heeft u gelijk. Maar wat betekent dit eigenlijk. In het kort gezegd zijn wij met onze mede gelovigen samen de Heilige Kerk. De Kerk kan je ook een sacrament van Jezus noemen en is dus geen organisatie of iets dergelijks. Zoals Paulus heeft gezegd: “De Kerk is het Lichaam van Jezus”. Zo zijn wij door de Doop verbonden met elkaar.

Over de serie
De serie Catholicism bevat 10 afleveringen, welke een unieke en indrukwekkende reis door de wereld van het katholieke geloof is. Elke aflevering geeft prachtige beelden op plaatsen waar wat te vertellen valt over het katholieke geloof. De films zijn gemaakt op 50 locaties in 15 verschillende landen. Bisschop Barron neemt ons mee op al die plaatsen in de wereld, die iets betekenen voor ons geloof. Hij geeft daar een heldere uitleg over en vertelt soms zo boeiend, dat je gewoon de volgende al weer wilt bekijken. Zijn verhaal vraagt soms even mee te denken om het helder te krijgen voor ons zelf.

Na het bekijken van een aflevering, is er gelegenheid om met elkaar erover te praten en eventuele vragen aan pastoraal werkster Els Geelen te stellen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Ben als een kostbaar geschenk, dat iedereen graag zou willen krijgen.