Gregoriaans in de Egbertuskerk

20 februari 2018 - Algemeen federatie nieuws, Hoek van Holland / Heenweg

Het moment dat Herman Finkers op televisie Gregoriaans ging promoten en de opstart van het studiegroepje in Hoek van Holland vielen vrijwel samen. Vanaf het begin waren er deelnemers uit verschillende plaatsen in de regio. Intussen zijn dat er 7 en is de groep gegroeid.
Juist in de Egbertuskerk mogen zingen is een genoegen omdat de akoestiek er voor Gregoriaans gemaakt lijkt (de vorm van de schoenendoos zoals het Amsterdamse Concertgebouw). Op zondag 4 maart klinkt de echte mis van de veertigdagentijd (missa XVII ‘Kyrie salve”) en daarnaast een paar van de overbekende vastengezangen (weet u nog wel: “Attende Domine” of “Pange Lingua/Tantum Ergo”). Alles zonder begeiding (á capella) en alles komt uit de zogenaamde volkszang, geschikt om ieder mee te laten zingen. Wie wil proberen (of alleen luisteren), is dus zeer welkom.

De Gregoriaanse gezangen zijn voor een groot deel zelfs van voor het schisma tussen de oosterse en de westerse kerk en zeker van ruim voor de reformatie. Logisch dat protestanten het net zo goed als hun erfgoed beschouwen. De universele waarde wordt onderstreept erdoor dat in onze studiegroep bijna evenveel protestanten als katholieken én zelfs een enkele niet-gelovige meezingen.
Na de viering is er koffie in het parochiezaaltje naast de kerk want het is 1e zondag van de maand.

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.