Maria de Munck neemt afscheid van parochiebestuur

11 juli 2017 - Algemeen federatie nieuws, Hoek van Holland / Heenweg

Als erkenning van het vele werk voor de liturgie reikte pastor Kwee aan het einde van de zondagsmis op 2 juli 2017 de paaskaars uit aan Maria de Munck-van der Veer in aanwezigheid van een groot deel van haar directe familie.
De parochie nam die dag ook afscheid van haar als bestuurslid, waar zij ruim 6 jaar in functioneerde. Dat werd afgesloten met een met veel hilariteit uitgevoerde lofzang van de hand van Karin Bos-Elsenaar.
Maria werd al in haar tienerjaren actief voor de parochie en trad daarmee in het voetspoor van haar beide ouders. De reeks van petten die zij vaak gelijktijdig droeg (actief koorlid, secretariaat-medewerkster, lid van de Raad van Kerken, diverse Werk- en projectgroepen, en ook nog bestuurslid) maakten onnaspeurbaar wat zij in welke hoedanigheid deed. Haar inzetbereidheid, gaf vaak de indruk dat ze de eigen taak deed, en zodra iets niet goed leek te gaan, als vliegende keep uitvloog om iets anders ook nog even in orde te brengen. Haar doenerigheid deed er niet aan af dat ze binnen het bestuur ook oog had voor de lange termijn en voor strategische afwegingen. Gelukkig nemen we alleen afscheid van haar in de bestuursfunctie en blijft Maria op het secretariaat en in het parochiekoor St. Cecilia actief aan de parochie verbonden.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.