Sint Maarten of een gewone zondag?

05 november 2018 - Algemeen federatie nieuws, Hoek van Holland / Heenweg

Zondag 11 november is de 32e “gewone” zondag door het jaar volgens de kerkelijke kalender. Minder gewoon is dat die dag om 11.00 uur de gezangen in de viering in de H.Egbertuskerk in Hoek van Holland volledig Gregoriaans gezongen worden. Blijft bijzonder ook dat dit gedaan wordt door de Studiegroep Gregoriaans, die haast evenveel katholieken als protestanten onder haar leden telt, naast een enkele uitgesproken atheïst. Mensen voor wie deze zang uiteenlopende betekenis heeft en die het toch prachtig vinden dit samen te laten klinken.

Deze zondag valt samen met Sint Maarten, wat echter de avond tevoren gevierd wordt. Elders in het land gaan kinderen dan zingend langs de deuren om snoep of fruit in te zamelen. Nog weer in andere delen wordt deze zondag het carnavalsseizoen ingeschoten. Wij doen het echter rustig aan. Er wordt namelijk zonder begeleiding (á capella) gezongen, op een wijze die juist heel meditatief werkt. Vanwege Sint Maarten – u kent vast het verhaal van de mantel die hij met een bedelaar deelt – klinkt ook het gezang Ubi Caritas (Waar de liefde heerst https://binged.it/2JCPivY.) Wie in Taizé geweest is, kent het in een mooie repetitief gezongen moderne versie en krijgt hier de gelegenheid het middeleeuwse origineel te horen. (Overgeleverd in een handschrift uit 8e eeuw van het benedictijnerklooster te St. Gallen).
Bij de mantel hoort overigens het verhaal dat Sint Maarten, de-latere bisschop van Tours, indertijd officier in het Romeinse leger was en dat de helft van zijn mantel daarom van de keizer was. Het verhaal is dus dat hij alleen zijn eigen deel weggaf.

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent.