Parochieblad

Redactie
Voorzitter         J.C.G. A. Verbeek 06-53674435
Secretariaat     mw. E.M. Schaap 0174-382370
Drukwerk         F. van Oeffelt 0174-384623
Distributie       T. Olsthoorn 0174-512846

Inleveren Kopij: in het Parochiesecretariaat of per email aan: redactiewijsamen@rkwestland.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Richt je pijlen op corona, niet op elkaar.