Cantemus Domino jubileert!

17 november 2012 -

Zondag 18 november is er een feestelijke eucharistieviering in de r.k.-kerk Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad in Honselersdijk ter ere van het 90-jarig jubileum van parochiekoor Cantemus Domino. Aanvang van de viering is 09.30 uur. Het koor luistert al 90 jaar de vieringen met (meerstemmig) gezang. Het koor heeft in de afgelopen 90 jaren veel unieke momenten mogen meemaken en hieraan muzikaal mogen bijdragen.

De naam van het koor "Cantemus Domino" geeft precies aan wat de bedoeling is van deze groep enthousiaste vrijwilligers: zingen voor de Heer. Niet alleen op met Pasen, Kerstmis en Pinksteren, maar gewoon gemiddeld drie maal per maand op zondagmorgen. Onder leiding van de dirigent Wil Bol, al meer dan 25 jaar, en onder de geweldige orgelbegeleiding, waarvoor in de regel Jeroen de Ridder verantwoordelijk is, worden liederen e,n psalmen gezongen die passen bij de lezingen. Daarnaast wordt de muzikale omlijsting verder ingevuld met een (vierstemmige) mis. Er is een enorme keuze uit gecomponeerde missen. Missen van Perosi, Bruckner en Çounod zijn bij velen bekend en gewaardeerd. Maar ook van minder bekende componisten worden missen door het koor uitgevoerd. Wat voor de missen geldt, is onverkort ook van toepassing op geestelijke liederen. Een ongelooflijk aantal is beschikbaar in diverse talen.

Fantastisch om naar te luisteren maar ook geweldig om met elkaar in te studeren. Samen met anderen, met je eigen stem, muziek maken geeft je verrassend veel voldoening. Periodiek wordt er een mis geprogrammeerd met gregoriaanse gezangen. De mannelijke zangers zingen dan zoals monniken dat al vele eeuwen doen en gedaan hebben. Een heel aparte ervaring is het om het introïtus, alleluja en het communio te zingen. Deze muziek en de wijze van uitvoering geven je een gevoel van.

Om al deze gezangen goed te kunnen uitvoeren wordt er wekelijks op donderdagavond gerepeteerd. Waar kan je dat beter doen dan op de koorzolder van je eigen kerk? Met sopranen, alten, tenoren en bassen wordt gewerkt aan de noodzakelijke verbeteringen. De plezierige onderlinge sfeer is het hechtmiddel. Je merkt dan ook dat velen al zeer lang lid zijn en blijven van de groep. Deze groep bestaat uit 26 leden, te weten 9 heren en 17 dames, de gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Er zijn al heel wat gregoriusspelden voor zangjubilea uitgereikt! Volgende jaar 2013 zijner 4 personen die hun 40 jarig jubileum mogen Vieren dit zijn Jan Middendorp (voorzitter) Joke van der Ende (vice-voorzitter en penningmeester), Cobie v.d. Geest en Ton van der Voort. Niet onvermeld mag blijven dat de koorleden jaarlijks de Caecilia-avond tot een uiterst gezellig en creatief gebeuren maken. Maar om het eeuwfeest te kunnen halen met de kwaliteit die er nu is kan het koor nog leden plaatsen. Indien het koor op sterkte kan blijven, tot nu toe is zij daar redelijk in geslaagd, dan is zij in staat om het prachtige repertoire uit te blijven voeren of zelfs uit te breiden. 'Want er is niets zo bevredigend als samen te werken aan een uitvoering die de toehoorder raakt. Die daarmee bijdraagt aan de spiritualiteit van de toehoorder. Het koor zingt dan wel voor de Heer maar de leden vinden het geweldig als anderen daarin mogen delen!', aldus de leden van het koor.

bron: Groot-Westland

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.