Hoe gaat het met u?

15 oktober 2018 - Algemeen federatie nieuws

Op 7 november a.s. vindt een inspiratiebijeenkomst plaats onder de noemer: ‘Hoe gaat het met u?’ De avond is bedoeld voor vrijwilligers in de kerk, zoals leden van bezoekgroepen, voor pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van de Zonnebloem en anderen die bezoekwerk verrichten en geestelijke ondersteuning verlenen aan ouderen.

‘Hoe gaat het met u?’ is gemakkelijk gevraagd, maar wanneer het antwoord luidt: ‘Goed’, is het gesprek dan gevoerd? Hoe kom je tot meer diepgang? Hoe raak je aan de diepere gespreksitems, zoals over het aanstaande levenseinde?

Het doel van de avond is aan bezoekers van ouderen instrumenten te geven om het gesprek aan te gaan. De ouderen die de vrijwilligers bezoeken zijn juist diegenen die ervaren dat hun wereld kleiner wordt, dat ze minder kunnen; ze ervaren de eindigheid van het leven.

De avond vindt plaats op 7 november, dichtbij 10 november, de dag van Sint Maarten en de Dag van de Mantelzorg. De avond staat onder leiding van diaken Ronald Dits en als inleidster zal geestelijk verzorgster Rafaël Maria Theuvenet ons deze avond meenemen in een aantal mogelijke gespreksvormen. De bijeenkomst vindt plaats in de wijkcentrum De Hunselaer (Vitis Welzijn) De Hunselaer 1, 2675 XJ Honselersdijk. De bijeenkomst start om 20:00 uur.

Het is voor de organisatie prettig wanneer u zich opgeeft. Dit kan bij diaken Ronald Dits met een mailbericht naar: dits@rkwestland.nl

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het is slim om te leren van je eigen vergissingen, maar het is sneller om te leren van die van een ander.