MOV Honselersdijk eert vrijwilligers bij afscheid

16 september 2019 - Algemeen federatie nieuws, Honselersdijk

Op zaterdag 14 september heeft de MOV Honselersdijk een hele fijne bijeenkomst gehad met de leden van de werkgroep, de missiewinkel en zij, die elk half jaar weer paraat zijn bij de kledinginzamelingen. Het werd een hele gezellige middag, maar ook een beetje droevig, want op deze middag werd er afscheid genomen van een aantal mensen die zich vele jaar hebben ingezet voor de MOV. Dat waren Dinie Zandvliet, Frans en Nel Vijverberg, Siem van Bergenhegouwen en Andre Wooning en Jan Middendorp.

Dinie, vele jaren drijvende kracht in de missiewinkel was helaas niet aanwezig omdat zij ziek was. Ook Jan had helaas andere verplichtingen. Frans en zijn vrouw Nel waren een enorme steun voor de halfjaarlijkse kledingacties. Het hele jaar door wordt er in de missiewinkel kleding gebracht en wat was het altijd fijn dat al die zakken bij Frans en Nel konden worden opgeslagen totdat deze in april en oktober, werden meegenomen naar dhr Schmaal die per kilo betaalde. Met de opbrengst van de kleding is menig missionaris ondersteund.

Deze middag werden we gastvrij ontvangen in ”de druiventuin” bij Frans en Nel. Joke Wubben, onze fantastische penningmeester, had gezorgd voor lekkere hapjes en onder het genot van koffie en later heerlijke drankjes, werd het een gezellige middag. En de druiven van Frans waren heerlijk. Ondergetekende gaf een terugblik op vele jaren samenwerken binnen de MOV. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en ik spreek de hoop uit dat er in de toekomst weer mensen opstaan die het werk van de MOV voort willen zetten.

Fia Luiten, secretaris

Na 2 jaar weer eens een bijeenkomst van onze MOV
De M van missie, de O van ontwikkeling en de V van vrede doet ook nog mee.
En natuurlijk is het fijn om weer eens bij elkaar te zijn.
Vanuit de “annalen” heb ik vernomen, dat de MOV is voortgekomen
uit een idee van Nel Jansen, Cock Wubben, familie van Rijn en Nol de Groot
Het was 1968….En hun inzet was bijzonder groot.

De familie van Rijn begon met een bakfiets, door elke straat en elke wijk
en haalden huisraad en kleding op in heel Honselersdijk.
Want we hadden destijds veel priesters en zusters overzee
En met de verkoop van die spullen, waren zij zeer tevree.
We kregen een pand, hoek Endeldijk, ooit een fietsenzaak
En ook in de winkel van Kuivenhoven, hebben we van alles mee gemaakt
Kranenburg, ooit een garage op de hoek Prinsengracht, bij de brug
En regelmatig kwamen dezelfde mensen weer terug
Er werd toen al van alles gedoneerd:
huisraad, kleding.. en dat was niet verkeerd.
Want we hadden destijds veel missionarissen over zee
En met de opbrengst waren zij zeer tevree.

We begonnen in 2008 aan het Poeldijkse Pad
en daar hebben we een prachtige behuizing gehad.
Diny Zandvliet heeft destijds het initiatief daartoe genomen
En zo is daar toen een klein glazen kasje gekomen.
”Een goudmijntje” zo werd het initiatief in de krant genoemd
en het initiatief werd alom geroemd.
Diny vond al snel een aantal mensen die haar wilden helpen
en het aanbod van spullen en huisraad was bijna niet te stelpen.
Helaas, het kasje moest weg, er kwamen huizen te staan
dus de MOV moest daar vandaan
Een tijdelijk onderkomen werd bij kwekerij Zeurniet ingericht.
En in die periode kwam de heer Voeght bij ons in ’t zicht.
Hij bood ons een nieuw onderkomen aan,
maar dat is toen niet echt van een leien dakje gegaan.
Bedrijf Altisol, gevestigd aan de overkant, plaatste hele stukken in de krant.
Hij was boos en bang voor parkeeroverlast
en dacht: “ik krijg dat bij de gemeente heus wel aangepast!”
Maar de MOV, strijdvaardig als altijd, raakte niet in een stress bij deze strijd
Samen met Wim de Voeght kregen we de gemeente Naaldwijk achter de MOV
en dat werkte in ons voordeel mee.
Alle berichten in de kranten werden door iedereen gelezen
en om onze volhardendheid werden we zeer geprezen.
De aanhouder wint en iedereen weet nog:
de missiewinkel op de grote Waard kwam er toch!

De officiële opening in 2005, op 3 april, we  gingen er voor
En Diny knipte zeer gedreven de openingslinten door!
Terecht dat zij dit op deze dag mocht verrichten,
en heus: alleen maar blije en vrolijke gezichten.
Maar zo’n winkel run je niet helemaal alleen
En Diny had al snel een heel fijn team toen om zich heen.

Denken we ook aan de kleding, wekelijks opgespaard
En die werd dan weer bij Frans en Nel in de opslag bewaard
Dat was natuurlijk helemaal niet verkeerd
en daarom wordt dat vandaag nog eens hier gememoreerd.
Zonder Nel en zonder Frans, had die kledingactie heus geen kans.
Want er kwam elke week zoveel kleding binnen, en wat moesten we daar mee beginnen?
“ Kom maar op” zei Frans, gooi maar in mijn schuur. Plaats genoeg en geen dubbeltje huur”
Er werd vanzelf een kledingteam georganiseerd
en vele handen maken licht werk, dat hebben we wel geleerd.

Het wordt intussen wel een heel verhaal, Maar….waarom vertel ik dit nu allemaal?
5 hele goede mensen werkten jarenlang mee, en die gaan nu stoppen bij de MOV
André, Jan, Frans, Nel en Siem, stappen helaas nu uit het team.
Veel dank zijn wij hen verschuldigd en daarom worden zij nu
(misschien wel tegen hun zin) hier gehuldigd.
En Diny dan? De 90 voorbij……maar zij blijft nog even
om misschien regelmatig de boeken een goede plek te geven.
Dus geen afscheid, maar voor je inzet en trouw
Komt er nu een bloemetje aan voor jou!
Siem, Jan, Andre, Frans en Nel, onze dank aan jullie is ook echt terecht
jullie deden het nooit voor jezelf, dat mag hier best worden gezegd.
We hebben nog missionarissen, dus de winkel is niet overbodig
want zij hebben een steuntje in de rug (en wat centen) echt nog nodig.

Lieve mensen, ik kon het niet laten, ik heb weer veel te lang staan praten.
Ik hoop dat de MOV, en de winkel nog lang zullen leven.
En volgens mij……wil Joke nu enkele mensen iets gaan geven.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.