Oproep voor (alle) oud New Sound Singers / Jongerenkoor Honselersdijk

02 oktober 2023 - Algemeen federatie nieuws, Honselersdijk

Aan het einde van 2020 zou het jongerenkoor ‘de NSS’ het 50-jarig bestaan vieren. Helaas kon deze mijlpaal niet bereikt worden omdat er een jaar tevoren al afscheid genomen was van het koor. We zouden op Kerstavond 2020 een jongerenviering plannen om het fictieve 50-jarig bestaan te vieren, maar dat ging vanwege corona niet door. Dit jaar zouden we dit jubileum alsnog willen vieren op Kerstavond 24 december 2023 om 21 uur. Via diverse kanalen proberen we oud-leden te traceren, omdat we natuurlijk met een zo groot mogelijk koor voor de dag willen komen om een heel bijzondere Kerstavond te vieren.

Voor iedereen die dit leest en gezongen heeft bij de New Sound Singers of oud-leden van het koor kent, het vriendelijke verzoek om deze oproep zoveel mogelijk te delen en te verspreiden. Hoe meer zielen……Voor de organisatie is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te benaderen, omdat niet alle mailadressen, telefoonnummers en namen bekend zijn. Dat geldt zeker voor de leden van het eerste uur. Hoe fantastisch zou het zijn om daar weer met een groot koor te staan en mooie Kerstliederen ten gehore te brengen. Laten we er een mooi feestje van maken.

Samen muziek maken zorgt voor saamhorigheid en dat is wat we met Kerst willen vieren. Heb je interesse en/of wil je meedenken over de invulling van de liederen, laat dat dan via onderstaand mailadres weten. Waarschijnlijk zullen we een app groep aanmaken zodat de communicatie makkelijker en sneller gaat. Vermeld dus je naam, evt. adres, mobiele telefoonnummer en mailadres. Na de aanmelding ontvang je bericht vanuit de organisatie met afspraken over repetities enz. Voorafgaand aan de Kerstavondviering zal er natuurlijk wel gerepeteerd moeten worden. Nogmaals de vraag of iedereen die dit leest dit bericht zoveel mogelijk wil verspreiden.                                                                                                                                                 

Hartelijke groet namens het parochiebestuur OLV van Goeden Raad.                                         

Aanmelden via olvvangoedenraad@rkwestland.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Echt respect moet u verdienen, afgedwongen respect veroorzaakt meestal het tegenovergestelde.