‘Van Veiling tot Kerkgebouw’, 110 jaar parochie en 90 jaar kerk

09 juli 2018 - Algemeen federatie nieuws, Honselersdijk

Op een foto van de Dijkstraat anno 1907 is er voor wat betreft de parochie Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad nog sprake van een soort Genesis. De straat was weliswaar niet woest en ledig, maar de schepping diende nog wel voltooid te worden met een kerk en een pastorie. En een parochie natuurlijk, want die bestond ook niet, de gelovigen gingen in Naaldwijk, Poeldijk of Kwintsheul naar de kerk.

Maar laten we ons eerst beperken tot de straat: vanaf de Valbrug gezien liep ongeveer in het midden de Dijksloot. Via bruggetjes kon men naar de bebouwing aan de rechterkant, die hier en daar door geboomte aan het zicht werd onttrokken. Links op de oever bevonden zich ook bomen, die door de een of andere oorzaak een beetje scheef stonden. Het verkeer bestond voornamelijk uit paarden en wagens, fietsen en bakfietsen. Maar mooi was hij wel – de Dijkstraat. Zomers, wanneer de bomen goed in het blad zaten, maar ook ’s winters na een flinke sneeuwbui.

Het gezicht van de Dijkstraat veranderde rigoureus toen later, in 1929, de sloot werd gedempt en de bomen langs de wal verdwenen. Het autoverkeer moest de ruimte krijgen en kreeg die ook. Vanaf de ‘Valbrugkant’ was er links een openbare lagere school, waarvan de bouw in 1875 was begonnen. In 1931 werd het een patronaatsgebouw van de Rooms-katholieke kerk, vervolgens een kleuterschool, een jeugdcentrum en in 1978 een puinhoop, want toen werd het gebouw afgebroken. En op het voorplein van de huidige kerk bevond zich een veilinggebouwtje. Maar niet meer voor lang, want het is het jaar 1907: het jaar waarin de parochie Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad, mét kerkje, triomfantelijk haar intrede deed in Honselersdijk.

Het bovenstaande artikel is een voorpublicatie van het jubileumboek van Parochie OLV van Goeden Raad te Honselersdijk. Tijdens het patronesfeest op 16 september zal dit boek worden overhandigd. U bent van harte welkom tot voorinschrijving bij olvvangoedenraad@rkwestland.nl. Het boek bedraagt bij voorinschrijving 12,50 euro.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Wie wil, zoekt mogelijkheden. Wie niet wil, zoekt een reden.