Laten wij elkaar vasthouden, laten wij naar elkaar blijven omkijken en bidden om uitkomst en kracht.