Als muren toch eens konden lezen en schrijven…..

11 april 2018 - Algemeen federatie nieuws, Kwintsheul

1893 moet bij veel Heulenaars in het geheugen gegrift staan: op 9 februari van dat jaar werd begonnen met metselen, nadat eerst 414 heipalen van ruim 5 meter lengte voor de kerk en 7 meter lengte voor de toren de grond in waren gegaan. Niet veel later, 16 maart, legde Deken J.Th. Heyligers van Den Haag de eerste steen en op 21 september van datzelfde jaar werd de nieuwgebouwde kerk door Mgr. Bottemanne geconsacreerd en het altaar ingewijd, waarna de Heulse parochie haar nieuwe kerk op 1 oktober met een Aanbiddingsfeest feestelijk in gebruik nam.

Andreas van Lottom
1893, nu dus 125 jaar geleden. Die kerk staat er nog steeds, de Sint Andreaskerk te Kwintsheul, vernoemd naar pastoor Andreas Mattheus van Lottom. De grondlegger van kerk en parochie heeft dit allemaal bij leven niet meer mogen meemaken. Maar we zijn trots en tevens dankbaar dat hij vastberaden was om in Kwintsheul te kunnen kerken. En ook moedig dat de bisschop na de dood van Andreas van Lottom zijn naam aan de parochie gegeven heeft.

Wie kan het nog vertellen
In de jaren die volgden is er veel gebeurd. Dopen, communiefeesten, vormsel, inhuldigingen van neomisten, priesterfeesten, uitbreiding kerk, versobering, communiebanken weg, en ga zo maar door. We hebben het niet allemaal zelf meegemaakt, maar het zijn wel mooie verhalen die de historie van de kerk wel kleur geven. De nog niet geschilderde muren hebben het allemaal gehoord, gezien en meegemaakt, maar ja, die kunnen het ons helaas niet vertellen. Wie nog leeft, kan dat waarschijnlijk wel. Vandaar dat we een beroep op u doen en ons wil mee nemen in de gebeurtenissen, verhalen, foto’s of ander aandenken van de kerk en haar parochie.

Foto's uit het verleden
Kapelaans en pastoor kwamen en gingen, niet van iedereen hebben we foto’s. We denken ook aan onze priesterzonen, twee van hen zijn bisschop geworden. De uitbreiding van de kerk in 1950, nu zo’n 68 jaar geleden, wie op de Andreasschool zat, zal het vast wel gezien hebben.

Kortom, met elk ‘aandenken’ aan de Andreaskerk en haar parochie zijn we zeer blij. Neemt u daarvoor contact op met Koos van Vree, tel 293683 of stuur een mailtje naar omdandreas@rkwestland.nl en we nemen contact met u op. Zo mogelijk zullen we uw bijdrage gebruiken voor de tentoonstelling 125 jaar Andreaskerk die we met Open Monumentendag in het 2de weekend van september zullen openen.

foto - pastoor Andreas Mattheus van Lottom

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.