OPROEP aan ‘Boeren, burgers en buitenlui’

19 juni 2017 - Kwintsheul

Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Voor Open Monumentendag 2017 is ‘Boeren, burgers en buitenlui’ als thema gekozen. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stad en dorp, blijvers en rondtrekkers, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

In het archief van de Andreaskerk in Kwintsheul liggen over het algemeen veel zakelijke stukken. Maar juist voor dit thema zijn we op zoek naar foto’s, video’s, bijzondere artikelen en verhalen die passen bij boeren, burgers, buitenlui. De kerk werd gebouwd op dezelfde plek waar de huidige Sint Andreaskerk staat. De grond hiervoor was geschonken door Barend Reincke, maar wat weten wij van hem en zijn familie? En wat dacht u van boer Koos van Schie die pastoor Van Lottom twintig jaar lang met zijn koetsje geheel belangeloos elke keer heen en weer van Wateringen naar Kwintsheul reed? En wat denkt u van goedwillende burgers zoals het echtpaar Goeyenbier-Van der Knaap dat bij hun gouden huwelijksfeest in 1900 een orgel schonk aan de kerk? En van alle buitenlui (pastores, kapelaans etc.) weten we ook niet alles. Zoekt u mee?

U kunt voor het aanmelden van uw materiaal contact opnemen met Koos van Vree, OMDandreas@rkwestland.nl of via telefoonnummer 0174-293683. Uiteraard gaan we zorgvuldig en discreet om met de informatie en materialen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.