Ziekenzalving voor Wateringen en Kwintsheul op zondag 10 september

29 augustus 2023 - Algemeen federatie nieuws, Kwintsheul, Wateringen

Van harte nodigen we iedereen, die dat wil en ervoor in aanmerking komt, uit voor de algemene ziekenzalving op zondag 10 september in de viering van 09.00 uur in de St. Andreaskerk te Kwintsheul.
Parochianen van de St. Elisabethparochie, zijn ook van harte welkom, om het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen deze zal worden toegediend door pastoor J. Steenvoorden. U kunt/mag meerdere keren, in uw leven, het sacrament van de zieken ontvangen.

Gewijde olie
Meestal wordt het heilig oliesel persoonlijk toegediend als iemand op sterven ligt. Tijdens dit ritueel wordt de stervende gezalfd met chrisma, gewijde olie. Soms is er ruimte voor een laatste communie (viaticum), ‘spijs voor onderweg’. In veel gevallen maakt de persoon in kwestie de toediening van het sacrament niet bewust mee. Meestal wordt immers gewacht tot men vermoedt dat de dood spoedig intreedt.
Daarom houden we in onze regio eens in de twee-drie jaar een algemene ziekenzalving. Om samen met naaste familie bewust stil te staan bij vergankelijkheid van ons leven en hoe we in Gods hand kunnen blijven leven.

Kracht geven
De oorspronkelijke bedoeling van het sacrament van de ziekenzalving is door de zalving een zieke persoon weer kracht geven om het leven met hernieuwde moed op te pakken. Hierbij staat het voorbeeld van Jezus centraal, die zieken de handen oplegde en genas. Bij de algemene ziekenzalving wordt de oudere of zieke, maar niet noodzakelijk stervende, mens gezalfd. In de ritus na de preek legt pastoor J. Steenvoorden vanaf het priesterkoor de aanwezigen collectief de handen op als teken van troost en geborgenheid. Hierop volgt de zalving op het voorhoofd en de handen. Hiermee wordt de Heilige Geest gevraagd de mens bij te staan in haar of zijn genezingsproces.
We weten dat Jezus ons met Zijn woorden en handen in het hart aanraakt. De priester bidt bij de ziekenzalving: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil en verlichting schenken.”

Aanmelden nodig
Aanmelding voor deze viering, die u samen met nabije familieleden kunt meemaken, is noodzakelijk. Dit kan via onze website www.rkwestland.nl, aanmelden voor de zalving kunt u ook doen bij andreas@rkwestland.nl of elisabeth@rkwestland.nl met vermelding van de naam en telnr. van de persoon die de ziekenzalving wil ontvangen of tijdens de openingstijden van het secretariaten van de St. Andreasparochie en de St. Elisabethparochie. Openingstijden van de secretariaten staan in het parochieblad Drie in Eén.
Bij binnenkomst in de kerk op zondagmorgen 10 september krijgt de persoon die de ziekenzalving ontvangt een corsage opgespeld zodat de voorganger weet wie de zalving wil ontvangen. De persoon wordt verzocht, samen eventueel met familie, voor in de kerk plaats te nemen.   

Pastoraal team,
parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.