Heilig Sacrament der Zieken

05 september 2016 -

Het is de afgelopen jaren een goed gebruik geworden om gezamenlijk het Heilig Sacrament der Zieken te vieren. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn de mogelijkheden om dit sacrament te ontvangen verruimd. Vroeger was het alleen bestemd voor ernstig zieken in de laatste levensfase. Niet voor niets werd toen gesproken over ‘De laatste Sacramenten’ of van ‘Het Sacrament der Stervenden’.

Tegenwoordig is het daarnaast ook bedoeld voor de ouder wordende mens. Met het lengen der jaren worden wij als mensen kwetsbaar. In het teken van de handoplegging en de zalving ervaren wij op een bijzondere wijze Gods nabijheid. Daarom is de gemeenschappelijke ziekenzalving geen droeve gebeurtenis maar een hoopvolle en blijde viering. Als priester mag ik elke keer opnieuw ervaren hoe God in die heilzame teken mensen ‘aanraakt’ en hun hart vervult met geloof en vertrouwen, rust, moed en geduld, troost en doorzettingsvermogen. Daarom is het ook mogelijk om meerdere keren de Ziekenzalving te ontvangen.

Op de volgende data zal het Heilig Sacrament der Zieken tijdens een gemeenschappelijke viering worden toegediend:

•  vrijdag 14 oktober om 9.00 uur in ‘De Hunselaer’ te Honselersdijk;
•  zaterdag 15 oktober om 15.00 uur in ‘De Triangel’ te De Lier;
•  zaterdag 22 oktober om 19.00 uur in de H. Jacobus kerk te Maasdijk; en
•  woensdag 26 oktober om 9.30 uur in ‘De Binnenhof’ te Naaldwijk.

U kunt u aanmelden voor de vieringen in:

•    Honselersdijk na de viering in september of bij Jeanet v.d. Helm, tel. 640160
•    De Lier na één van de vieringen in september of bij Tiny Dukker, tel. 514577 of bij het parochiesecretariaat (tel. 512287);
•    Maasdijk bij het parochiesecretariaat (tel. 514339);
•    Naaldwijk na de viering in september of daarna bij Mien Barendse, tel. 670444 of José Hakvoort, tel. 629995.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

De zin van het leven is er zin aan te geven.