Jacobuskoor houdt na 51 jaar op te bestaan

03 december 2014 -

Zoals elke zaterdagavond wordt er in de r.k. H. Jacobusparochie te Maasdijk een eucharistieviering gehouden. Maar op 27 december 2014 zal het een speciale viering zijn omdat deze viering voor de laatste keer muzikaal verzorgd zal worden door het Jacobuskoor. Na het gouden jubileum van vorig jaar stopt het Jacobuskoor o.l.v. dirigente Ineke van Dijk en begeleiding van Hans de Bruijn.

Een koor dat met de start van de parochie in 1963 is mee gegroeid. Ruim vijftig jaar hebben de koorleden mooie liederen ten gehore gebracht tijdens kerkvieringen, doop- en huwelijksdiensten en begrafenissen en vijftig jaar lief en leed gedeeld met elkaar!

U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen die is samengesteld door het koor zelf. Na afloop is er een gezellig samenkomen onder genot van een kopje koffie om samen herinneringen op te halen en na te genieten van deze  afscheidsviering.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent.