Toekomst voor de lokale kerk

02 september 2019 - Algemeen federatie nieuws

Op maandag 23 september komt Leo Fijen naar Maasdijk. Hij zal een lezing houden over de toekomst van de lokale kerk. Deze lezing wordt georganiseerd door de samenwerkende geloofsgemeenschappen van Maasdijk. De lezing begint om 20.00 uur in kerkgebouw de Hoeksteen, Prinsenlaan 4 in Maasdijk. Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor u/jou klaar. De toegang is gratis. Voor de onkosten van deze avond wordt na afloop een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Ook wanneer u van buiten Maasdijk komt, uiteraard welkom.

Leo Fijen is Nederlands historicus en hoofdredacteur Journalistiek en Levensbeschouwing bij de KRO-NCRV. Leo Fijen is een inspirerende spreker die oog heeft voor maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen. Over zijn woonplaats Maartensdijk heeft hij twee boeken geschreven. Anders dan Geert Mak in zijn beschrijving van Jorwerd (Hoe God uit Jorwerd verdween, 1996), ziet Leo Fijen in zijn woonplaats juist kerkelijke stabiliteit en groei. In zijn boek “Het wonder van Maartensdijk leeft verder” komen mensen aan het woord die op verrassende wijze de weg naar de kerk hebben (terug-) gevonden. In zijn briefwisseling met Anselm Grün (Het jaar dat mijn vader stierf, 2007), schrijft hij: “God is terug in Nederland, al is dat steeds vaker buiten de kerk en al gebeurt dat in een geloof dat veelkleuriger, diverser en persoonlijker is dan vroeger.’ Op welke wijze geldt dat voor onze kerkelijke gemeenten in Maasdijk (en daar buiten)? Kunnen we, verschillend als we zijn, opnieuw een vitale gemeenschap van Jezus Christus worden? Wat is daarvoor nodig? Leo Fijen wil met ons op deze en andere vragen ingaan. U en jij wordt dan ook van harte uitgenodigd.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.