Parochieblad

De parochie heeft een informatieblad: Over eigen Kerk. Dit blad verschijnt om de veertien dagen.

In Over eigen Kerk vindt u o.a. gegevens over de vieringen in het weekeinde en de koren die daaraan hun medewerking verlenen. Kopij, welke voor de parochiegemeenschap mogelijk interessant is, kunt U aan onderstaande adres afgeven of opsturen. Folders en dergelijke kunnen niet worden ingesloten.

Redactieadres:
 mw. Romilda Mulder, Van den Rijnstraat 12, Maasdijk
 redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.