Parochieblad

De parochie heeft een informatieblad: Over eigen Kerk. Dit blad verschijnt 1 x per maand.

In Over eigen Kerk vindt u o.a. gegevens over de vieringen in het weekeinde en de koren die daaraan hun medewerking verlenen. Kopij, welke voor de parochiegemeenschap mogelijk interessant is, kunt U aan onderstaande adres afgeven of opsturen. Folders en dergelijke kunnen niet worden ingesloten.

Redactieadres:
 redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.