Parochieblad

De parochie heeft een informatieblad: Over eigen Kerk. Dit blad verschijnt om de veertien dagen.

In Over eigen Kerk vindt u o.a. gegevens over de vieringen in het weekeinde en de koren die daaraan hun medewerking verlenen. Kopij, welke voor de parochiegemeenschap mogelijk interessant is, kunt U aan onderstaande adres afgeven of opsturen. Folders en dergelijke kunnen niet worden ingesloten.

Redactieadres:
 mw. Romilda Mulder, Van den Rijnstraat 12, Maasdijk
 redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Het is slim om te leren van je eigen vergissingen, maar het is sneller om te leren van die van een ander.