Bijbelgroep Machutus parochie 2017-2018

02 oktober 2017 - Algemeen federatie nieuws, Monster

De vakanties zijn voorbij en ook de Bijbelgroep opent zijn ogen. Voor de 17de keer mag ik de Bijbelgroep begeleiden. In 2001 namen Edith en ik op verzoek van ons aller geliefde pastoor Jan van Mastwijk het stokje over van Zuster Odi-lia.

We hebben dit jaar met Dries van den Akker s.j. gezocht naar Bijbelteksten met een “GOED GESPREK”. Een beeld hierbij is: ‘eten van het boek’. Dat wil zeggen: de Woorden van God tot ons nemen. Zijn Liefde ontvangen om het op onze beurt weer door te kunnen geven. We hebben ook een bijzonder onderwerp in de aanbieding naar aanleiding van het ‘Lutherjaar’ met als kern ‘geloof’ en ‘genade’.
Het thema voor het nieuwe seizoen is: ‘DRAAG JE ONTVANGEN GELOOF UIT, IN WOORD EN DAAD’ Goede gesprekken over geloofskwesties.

De eerste bijeenkomst lezen we een zeer merkwaardig tekstgedeelte: spannend! “Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel die op de zee en op de aarde staat.” En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.”

De tweede bijeenkomst lezen we uit Romeinen 1:18 – 2:11 in relatie tot het Lutherjaar. Als boodschapper van God reist Paulus rond om de mensen over Jezus te ver-tellen. Hij is waarschijnlijk in de Griekse stad Korinte op het moment dat hij de brief schrijft. Hij heeft dan het plan om naar Rome te reizen. In deze brief spreekt hij tot gelovigen die Jood waren maar nu in Jezus zijn gaan geloven.

Verder komen o.a. het verhaal van het gouden kalf. Een gesprek van Maria met een Engel in de voorbereiding op Kerstmis. Een gesprek van Abraham met drie Engelen. Een gesprek van Jezus met de verleider, een opmaat naar de Veertigdagentijd.
Na Kerstmis gaan we verder met een gesprek van Jezus met Nicodemus in de opmaat naar Pasen. Een gesprek van Jeremia met JHWH. Tot slot luisteren we naar een gesprek van Jezus met de Samaritaanse. U bent allen van harte welkom. Alles is kosteloos, inclusief koffie compleet. Zo hoort het ook in de geest van de Heer die ons alles schenken wil!
Contact opnemen mag maar hoeft niet. We houden het informeel. Stap gewoon binnen. Altijd op de tweede maandagavond van de maand in oktober, november, december, januari, februari, maart en april. In mei sluiten we het seizoen af. Afgelopen seizoen zijn we met zijn allen naar de Maria tentoonstel-ling in het Catharijne convent in Utrecht geweest. De Bijbelgroep staat klaar en ontvangt U met open armen op de eerste bijeenkomst op maandag 9 oktober om 20.00 uur in de pastorie van de Machutusparochie.

Jan van der Meer

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.