Uitnodiging Veertigdagentijd Monster / Ter Heijde

26 februari 2014 -

Op woensdag 5 maart begint de Veertigdagentijd met een gebedsviering op Aswoensdag. De 40 dagen voor Pasen is een tijd om ‘in stille verwondering te ontdekken wat je beweegt’. Het is een tijd van bezinning en ook van inspiratie.
In de 40-dagentijd doen we dingen vaak net even iets anders: door bezinning en door te vasten, richten we ons op God en onze naaste. Dichtbij en ver weg bidden mensen om verandering in hun persoonlijk leven of  in de situatie in hun land. Vele christenen voelen dat ze elkaar tot steun zijn.
Van harte nodigen we u uit voor de gebedsviering in de H. Machutuskerk. Aanvang 19.00 u.

Oecumenische bijeenkomsten in de Veertigdagentijd onder auspiciën van de Raad van Kerken Monster/Ter Heijde.
                      
Vastenmaaltijden:  met als thema: ‘Zoek de stilte: ontdek wat je beweegt’
Woensdag 19 maart in de pastorie H. Machutusparochie.
Woensdag 26 maart in gebouw Irene Hervormde Gemeente Ter Heijde
woensdag 2 april      in De Hoeksteen Protestantse Gemeente.

Deze sobere maaltijden van soep en brood worden omlijst door momenten van bezinning, gebed, zang en voordracht waarin het thema nader wordt toegelicht. Met elkaar eten is bij uitstek het moment om elkaar te ontmoeten, met elkaar van gedachten te wisselen. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage doneren voor een goed doel. De vastenmaaltijden beginnen om 18.00 uur, duren ongeveer een uur.

U kunt zich telefonisch aanmelden bij de vertegenwoordigers van de Raad van Kerken: Secretariaat Machutusparochie 0174-213 253 op ma-wo-vr ochtend;
voor de Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee: Mieke Schmalen, tel. 246 758
en voor Protestantse Gemeente Monster:  Greet Schoenmaker, tel. 245 777,
of via de flyer ‘Vastenmaaltijden 2014’.
I.v.m. de organisatie verzoeken wij u om zich vóór 13 maart a.s. aan te melden.

Donderdag 3 april zal Ds Hans Mast een presentatie houden in de kerk van de Hervormde Gemeente Ter Heijde aan Zee met als thema: “Passie en Pasen – verbeeld in de kunst.”
Aanvang 20 uur.  U bent bij al deze activiteiten van harte welkom!

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.