Dragersvereniging St. Barbara in Monster 70 jaar jong

01 november 2017 - Monster

De dragersvereniging Sint Barbara van de Machutusparochie te Monster werd op 4 juli 1947 opgericht en bestaat dus al 70 jaar. De vereniging is ontstaan uit een vraag van de toenmalige Pastoor J.A.B.M. van Blaricum (1936-1950 pastoor te Monster). Omdat er toen niet altijd een begrafenisondernemer bij was, is er gevraagd aan een aantal parochianen om de vereniging op te richten. Er was in die tijd meer kindersterfte, en toen was er ook een groep jonge dragers die werden gevraagd bij het dragen naar het kindergraf. Na de oprichting is men in Kwintsheul gaan informeren hoe te werk te gaan omdat daar al een dragersvereniging was die al 15 jaar bestond. Barbara is de beschermheilige van o.a. mijnwerkers, tunnelbouwers, artilleristen, brandweerlieden en doodgravers, vandaar de naamgeving. Tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn heeft in een nis een beeldje van Sint Barbara gestaan.Sint Barbara beschermheilige.jpg

Doel
Het doel van de vereniging is de overledenen te begeleiden naar hun laatste rustplaats in samenwerking met de begrafenis ondernemer. Tegenwoordig dragen steeds meer de familie of vrienden, maar dan assisteren de dragers omdat er soms wel wat emotie bij komt en je wilt natuurlijk niet dat er iets fout gaat. Vroeger werd de overledene van huis gehaald waar de persoon was op gebaard en naar de kerk begeleid. Dat laatste doen de dragers niet meer maar wel bij crematie, het eerste stuk naar het crematorium begeleiden zij de auto.

Continuïteit
Nieuwe vrijwilligers vinden doen de dragers door vrienden en kennissen van de (bestuurs)leden persoonlijk te benaderen, dat werkt het beste. De mensen die zij nu hebben, zijn zeer gemotiveerd omdat ze het als een plicht voor de parochie vinden hun de laatste eer te bewijzen voor de mede parochianen. In de bijbel staat dat ook vermeld dat we goed moeten zorgen voor onze overledene.

Verandering
Het werk is door de jaren heen erg veranderd. In de statuten van 1948 is te lezen dat de overledene thuis werd opgehaald met de baar of met de koets. De schuit werd uitgesloten. In 1964 is onze taak is uitgebreid. Het onderhoud van het graf, onkruid vrij houden, scheef gezakte grafstenen. Nabestaande kunnen vragen om het onderhoud of bijhouden van een graf. Soms zijn mensen daar zelf niet meer toe in staat en dan staan de onderhoudsmensen graag voor hen klaar. De kist laten zakken na afloop van de dienst. Het maken en uiteraard ook weer het sluiten van de graven. De begraafplaats ligt er allemaal keurig bij, mede dankzij de 40 leden van dragersvereniging Sint Barbara.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Praat niet over vrijheid als u vrijblijvendheid bedoelt.