Het verhaal van de Lourdesgrot te Monster

17 augustus 2013 -

Zoals ook in eerdere jaren, verzamelde zich op 15 augustus veel Westlandse parochianen in de H. Machutuskerk in Monster voor het vieren van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Een jonge traditie die is ontstaan na de bedevaart van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin in 2011 naar Lourdes. Nu kent de parochiefederatie 12 kerken, 'waarom dan juist samenkomen voor het vieren van het hoogfeest in de H.Machutuskerk'? Die vraag is eenvoudig te beantwoorden. Achter de kerk is in 1877 een kopie van de grot in Lourdes gebouwd. Die grot, het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en de bedevaart naar Lourdes in 2011 werden in het thema van de viering 'Maria, poort van Gods genade' met elkaar verbonden. Een verbinding die op het altaar in de eerste lezing met lichtjes werd gekleurd. Waarbij blauwlicht verlangen uitdrukte, groenlicht hoop, paarslicht verdriet, roodlicht liefde en wit licht waarheid. Een veelkleurig beschermend licht, waarin de toevlucht en steun van Maria voor velen straalde. Het luidkeels meegezongen Pater Noster Abba deed vermoeden dat veel van de aanwezigen erbij waren in 2011 toen de parochiefederatie op bedevaart in Lourdes was. Met het zingen van het 'Te Lourdes op de bergen' en de processie langs de grot werd de viering afgesloten. Dit keer was de regen geen spelbreker. Klik hier voor de fotoreportage

Bij het koffiedrinken na afloop vroeg ik aan één van de vrijwilligers: 'Kunt u mij vertellen hoe Monster aan zijn Lourdesgrot is gekomen'? Met enthousiasme en passie werd mij verteld dat pastoor Hermanus Bauer in 1877 voor het bedrag van f 2.400,-- door Th. Kuipers de grot heeft laten bouwen. Een grot ter herinnering aan de verschijningen van Maria in Lourdes. Maar het waren niet alleen de herinneringen die een rol speelde bij de bouw van de grot, vermeld het boek 'Machutus Rots in de Branding' van J.N.M. van Leeuwen. Persoonlijke kwalen, 'den verre afstand en de reeds klimmende jaren', maakte het voor pastoor Bauer onmogelijk om naar Lourdes te reizen. Het alternatief was snel gevonden: een kopie van de grot in Lourdes in de nabijheid van kerk en pastorie bouwen. Nu inmiddels meer dan 130 jaar geleden.

De Lourdesgrot te Monster, die vaak als oudste in ons land wordt aangemerkt, is tot op de dag van vandaag bij de vrijwilligers van de H.Machutusparochie in meer dan goede handen. Schoonmaken en verven wordt geen jaar overgeslagen. Geloof en zorg voor goed onderhoud maakt de Lourdesgrot te Monster tot plaats van stilte en gebed maar ook een plaats om te vieren.

Het is toch bijzonder dat kort na de verschijningen van Maria aan Bernadette in 1858, in 1877 (nog geen twintig jaar later) de pastoor van Monster het initiatief neemt voor de bouw van een grot. Een tijd die wij ons in 2013 nauwelijks kunnen voorstellen maar waarin het wel mogelijk was dat wat er in 1858 in Lourdes was gebeurd zich over Europa kon verspreiden. Dat wat er tussen Hemel en Aarde gebeurt, is niet aan tijd en plaats gebonden wordt hiermee maar weer eens duidelijk. De Lourdesgrot te Monster is zo'n plaats. 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

AFGELAST -->> 2-daagse bedevaart naar Kevelaer 18-19 juli 2023 <<-- AFGELAST