Inschrijving Eerste Heilige Communie Monster 2018

15 oktober 2017 - Monster

Volgend voorjaar kunnen de kinderen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie doen. Eerste Communie! Die woorden roepen mogelijk heel wat herinneringen op aan uw eigen kindertijd: een feest, nieuwe kleding, cadeaus, veel mensen. Maar behalve een feest is de eerste communie bovenal een belangrijke stap in de geloofsopvoeding. Een stap die de nodige voorbereiding vraagt, voor het kind en ook voor de ouders.

De kinderen uit de parochie worden voorbereid op het voor de eerste keer deelnemen aan de eucharistie. Dit gebeurt in de vorm van een traject voor de kinderen én hun ouders. Gedurende het traject werken de communicanten stapsgewijs en onder begeleiding van hun ouders in een op het kind afgestemde projectmap.

Communiewerkgroep Monster is gestart met de voorbereiding voor alle kinderen uit Monster die op 22 april 2018 hun Eerste Heilige Communie willen doen. De leerlingen van basisschool De Zeester hebben op school een inschrijfformulier ontvangen en kunnen deze bij de leerkracht inleveren. Alle leerlingen van de Christelijke Basisschool De Blinkerd, Eerste Westlandse Montessorischool Monster en de OBS De Willemsschool kunnen zich vanaf nu via onderstaand formulier aanmelden. Doe dit dan wel voor 28 november 2017. Voor vragen kunt u terecht bij de communiewerkgroep Monster.

Aanmelden Eerste Heilige Communie

22 april 2018 in de Machutuskerk te Monster
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Praat niet over vrijheid als u vrijblijvendheid bedoelt.