Kerken trekken gezamenlijk op in de start Actie Kerkbalans

30 januari 2020 - Algemeen federatie nieuws, Monster

Zaterdag 18 januari gaven de kerkklokken van Monster en Ter Heijde het startschot voor de Actie Kerkbalans 2020. Sinds twee jaar wordt er door de kerkgemeenschappen van Monster en Ter Heijde gezocht naar manieren om elkaar te vinden in activiteiten die de kerken in gezamenlijkheid kunnen uitvoeren. Al eerder heeft men hier iets van kunnen merken, onder andere bij de Dorcas voedselactie en het uitdelen van de kerstgroet tijdens de Monsterse kerstmarkt.

Afgevaardigden van de Hervormde Gemeente Monster, de Protestantse Gemeente Monster, de Hervormde Gemeente Ter Heijde aan Zee en de R.K. Parochie H. Machutus Monster willen nu laten zien dat zij Actie Kerkbalans van harte aanbevelen en dat zij zich verbonden voelen met elkaar. Actie Kerkbalans is een actie om een financiële bijdrage voor de eigen kerk of parochie op te halen en aandacht te vragen voor het belang van de kerk. De kerk is niet alleen een plek om te vieren, zoals met Kerstmis en Pasen of bij een doop of huwelijk, maar ook die van ontmoeten en om te zien naar elkaar. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken en om het geloof in God te delen met elkaar. Verder wil de kerk van betekenis zijn voor de samenleving. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en dankzij Actie Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Monsterse Courant 23 januari 2020 voorpagina.jpg

Foto: J.F. v. Antwerpen

bron: Monsterse Courant, donderdag 23 januari 2020

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

#wijblijventhuis